Μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας μπορούν να προσφέρουν πλέον οι πάροχοι.

Αυτές οι δύο δυνατότητες θεσμοθετούνται προς όφελος των καταναλωτών, με Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου.

Για τη διαδικασία αναθεώρησης είχαν πληροφορήσει εγκαίρως τους αναγνώστες τους τόσο το radar.gr όσο και η ΑΞΙΑ.

Η απόφαση ενσωματώνει το άρθρο 28 του Κώδικα Προμήθειας που αναφέρεται στη διάρκεια των συμβάσεων προμήθειας, αφού δεν μπορεί να παρακαμφθεί νομικά, και ουσιαστικά θεσμοθετεί μία και μοναδική ερμηνεία στο άρθρο, που έρχεται πάντως σε αντίθεση με αυτήν που έχει εκφράσει η ΡΑΑΕΥ με αφορμή το σταθερό τιμολόγιο 8μηνης διάρκειας της εταιρείας «Φυσικό Αέριο».

Η ελάχιστη διάρκεια σύμβασης προμήθειας ορίζεται και πάλι σε ένα έτος, εκτός εάν ο πελάτης αιτείται ή και συναινεί στη σύναψη σύμβασης για μικρότερο χρονικό διάστημα, αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο με την επιφύλαξη ωστόσο συγκεκριμένης περίπτωσης (παρ. 3) που ορίζει ρητά ότι η ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Με την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για τη διάθεση στην αγορά σταθερών τιμολογίων ρεύματος (χρώματος μπλέ) διάρκειας έξι μηνών έως και ενός έτους.

Με την Υπουργική Απόφαση τροποποιείται προγενέστερη, που αφορούσε στην εφαρμογή του πράσινου τιμολογίου και στη επισήμανση προϊόντων προμήθειας και λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Βάσει της νέας Απόφασης, ως μεικτά προϊόντα νοούνται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί). Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της τις χρεώσεις που εφαρμόζονται, εκτός του ειδικού τιμολογίου (πράσινο) που ήδη υλοποιείται, κάθε προϊόντος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως και της διάρκειάς του.

Πρόκειται, ειδικότερα, για τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται υπό τη μορφή πίνακα στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με ειδική επισήμανση, για λόγους ενισχυμένης διαφάνειας και ενημέρωσης, όσον αφορά στη διάρκεια του προϊόντος.

Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η Απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας.

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο.

Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων συμπληρώνει την επιτυχημένη -από πλευράς ενίσχυσης του ανταγωνισμού- εισαγωγή του πράσινου τιμολογίου και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή.

Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τίθεται άμεσα σε ισχύ, με τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΕΔΔΗΕ: Αρχίζει η καταμέτρηση των παροχών κάθε μήνα – Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Πως θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος των αγροτών

Με βάση το πρόγραμμα «Απόλλων» θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση, για να προχωρήσει στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στοχευμένων κατηγοριών αγροτών, με τον συμψηφισμό σημαντικού ποσοστού της κατανάλωσής τους με την παραγωγή φωτοβολταϊκών με μπαταρίες.

Επομένως, το μέτρο θα περιληφθεί στις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ανακοινωθούν άμεσα για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Στην πράξη, το σχέδιο που επεξεργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση το ΥΠΕΝ προβλέπει προς ώρας δύο εναλλακτικές, ξεκινώντας από την ένταξη των συγκεκριμένων κατηγοριών αγροτών στο πρόγραμμα «Απόλλων», το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί και βρίσκεται σε φάση σχεδίασης.

Η δεύτερη επιλογή είναι να δημιουργηθεί ένα «Απόλλων για αγρότες», το οποίο να ακολουθεί την ίδια γραμμή.

Σε αυτή την περίπτωση θα ομαδοποιηθούν ανά Περιφέρεια οι αγροτικές παροχές των δικαιούχων και θα αναλυθεί το προφίλ κατανάλωσής τους, ώστε να διαστασιολογηθεί το απαιτούμενο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών.

Στη συνέχεια θα διενεργηθούν ξεχωριστοί διαγωνισμοί ανά Περιφέρεια, για ώριμα ηλιακά πάρκα (επιπλέον του αρχικού «Απόλλων»), τα οποία θα κλειδώσουν 20ετή ταρίφα, ώστε με την παραγωγή τους να απομειώνονται μέσω virtual net-billing οι λογαριασμοί των ωφελούμενων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προς το παρόν δεν έχει οριστικοποιηθεί ποια από τις δύο παραπάνω επιλογές τελικά θα προκριθεί.

Επίσης, ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» ποιοι αγρότες θα ενταχθούν στους δικαιούχους – αν και θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως θα καλυφθούν όσοι συμμετάσχουν σε συνεργατικά σχήματα, δηλαδή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.

Το πρόγραμμα «Απόλλων», στοχεύει να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος. Κι αυτό γιατί προβλέπεται να καλύψει το 50% των αναγκών σε ρεύμα όλων των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ (3.570 παροχές).

Την ίδια στιγμή, στόχος του ΥΠΕΝ είναι να προωθήσει περαιτέρω την ένταξη αγροτών στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες», μέσω του οποίου παρέχονται σημαντικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση μικρών ηλιακών συστημάτων (ισχύος έως 10,8 κιλοβάτ) σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μάλιστα, οι αγρότες μπορούν να επιλέξουν να εγκαταστήσουν είτε «απλό» φωτοβολταϊκό (με επιδότηση 40%) είτε να το συνδυάσουν με μπαταρία (η οποία ενισχύεται με 90%).

Το υπουργείο ακούει στο επιχείρημα των αγροτών ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνει πως το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών κινείται σε υψηλά επίπεδα, με το 40% των αγροτών να έχουν χρέη προς τη ΔΕΗ.

Η χονδρική τιμή αερίου κάτω από τα 100 ευρώ, στα επίπεδα προ κρίσης

Για πρώτη φορά η τιμή χονδρικής στο ρεύμα έπεσε τον Ιανουάριο κάτω από τα 100 ευρώ/MWh και κατέβηκε σε επίπεδα προ κρίσης

Χαμηλότερα από το Δεκέμβριο, όπως αναμενόταν λόγω της πτώσης του φυσικού αερίου, έπεσε η τιμή χονδρικής ηλεκτρισμού τον Ιανουάριο στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα, από 105 ευρώ/MWh βρέθηκε τον περασμένο μήνα στα 93 ευρώ/MWh.

Συγκριτικά, με βάση το Χρηματιστήριο Ενέργειας, η τιμή του περασμένου εξαμήνου ήταν 104 ευρώ και του τελευταίου έτους 110 ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά κατά τα τελευταία χρόνια που η χονδρική πέφτει κάτω από τα 100 ευρώ σε μηνιαία βάση, αφού η ενεργειακή κρίση την είχε οδηγήσει σταθερά πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο από το 2021 και έπειτα.

Η πτώση στα 93 ευρώ σημαίνει ότι στην περίπτωση της ΔΕΗ δεν ενεργοποιείται για το Φεβρουάριο ο μηχανισμός διακύμανσης στο πράσινο τιμολόγιο.

Για την εφαρμογή του χρειαζόταν μια τιμή άνω των 95 ευρώ, άρα για τον επόμενο μήνα στη διαμόρφωση του τιμολογίου λαμβάνεται υπόψη μόνο η τιμή βάσης (16 λεπτά/KWh) και η όποια έκπτωση ανακοινώσει η επιχείρηση.

Έρχεται και ο ενεργειακός διαμεσολαβητής

Εν τω μεταξύ, σε ισχύ βρίσκεται από την 1η Φεβρουαρίου 2024 από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ο Ελληνικός Ενεργειακός Διαμεσολαβητής.

Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής μεσολαβεί προκειμένου να διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών/πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και προμηθευτών και διαχειριστών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου.

Αντικείμενο ενεργειακής διαμεσολάβησης μπορούν να αποτελέσουν, ενδεικτικά, οι αμφισβητήσεις χρεώσεων, ρήτρας, ύψους της κατανάλωσης, ή η ασάφεια λογαριασμού.

Η όλη η διαδικασία προσφέρεται δωρεάν για τους καταναλωτές.

Η υποβολή αίτησης του καταναλωτή για διαμεσολάβηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ENOMOS (Energy Ombudsman Operating System) που έχει αναπτύξει η ΡΑΑΕΥ για τον σκοπό αυτό.

Προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης διαμεσολάβησης είναι:

  • Η προηγούμενη υποβολή παραπόνου στην εφαρμογή www.myrae.gr το οποίο δεν τελεσφόρησε
  • H διαφορά να εμπίπτει στις αποδεκτές κατηγορίες διαμεσολάβησης
  • Η αποδοχή εξέτασης της διαφοράς από τον Ενεργειακό Διαμεσολαβητή

Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής ολοκληρώνει τη διαδικασία της επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή/διαχειριστή εντός διαστήματος 90 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε τον πλήρη φάκελο της αναφοράς/καταγγελίας.

Ως Ενεργειακός Διαμεσολαβητής ορίστηκε από την Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ ο αναπληρωτής καθηγητής και μέλος της, κ. Κομνηνός Κόμνιος.

Διαβάστε ακόμη: