Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης και του «Β» ακινήτου της REDS στη Λεωφόρο Tabacarilor στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, το οποίο ανήκε στη θυγατρική εταιρεία PROFIT CONSTRUCT SRL. Αγοραστής του ακινήτου είναι η εταιρεία VASTINT ROMANIA SRL, η οποία κατέβαλε τίμημα αγοράς ύψους 1.6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι την 6η Απριλίου, είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία για την πώληση του «A» ακινήτου, 7.974 τετραγωνικών μέτρων, στη Λεωφόρο Avalansei στο Βουκουρέστι, το οποίο επίσης ανήκε στη θυγατρική της, την PROFIT CONSTRUCT SRL και πέρασε στη VASTINT ROMANIA SRL, έναντι 11.4 εκατ. ευρώ.

Με την ίδια εταιρεία είχε, επίσης, υπογραφεί δεσμευτικό προσύμφωνο (Pre–SPA), για το οποίο είχε καταβληθεί προκαταβολή ύψους 0.1 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ολοκλήρωση της πώλησης και του «Β» όμορου ακινήτου. Η αποτύπωση της πώλησης συνολικού κέρδους 5.7 εκατ. ευρώ, θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του 2023, όπως υπογράμμισε ο όμιλος, τον Απρίλιο.

Διαβάστε ακόμη: