Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Συμμετοχών εξέλεξε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας την κ. Έλλη Ανδριοπούλου, σε αντικατάσταση του από 17.6.2021 παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αρτέμιου Χ. Θεοδωρίδη.

Η διάρκεια της θητείας της ορίστηκε από την 1.1.2022 έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας του Μέλους που αντικαθιστά.

Μετά από μία μακρά διαδρομή σε θέσεις ευθύνης στον τραπεζικό τομέα, η κ. Ανδριοπούλου είναι σήμερα πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Στ. Νιάρχος», στην ανάπτυξη και λειτουργία του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι η τρίτη γυναίκα, μετά τις κ. Carolyn G. Dittmeier και Elanor R. Hardwick, που ορίζεται μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου.