Οι τραπεζίτες προβλέπουν κόκκινα δάνεια έως 5 – 6 δις ευρώ και ο διοικητής της ΤτΕ αναμένει να φθάσουν έως 10 δις. ευρώ.

Ο τελευταίος εκ της θέσεώς του έχει υπόψη τόσο τις βαριές επιπτώσεις της πανδημίας όσο και τις πρακτικές, όπου κόκκινα δάνεια συντηρούνται ως ενήμερα με συνεχείς ρυθμίσεις.

Συνεπώς, η διαφορά πρέπει να καλυφθεί κατά την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι ευκαιρία να πραγματοποιηθεί και με την πρόταση για την κακή τράπεζα.

Τι θα συμβεί ;

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει την απόφαση για την πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος.

Επιπλέον, μέχρι τώρα δεν φαίνεται η ανάγκη για αυξήσεις κεφαλαίου στις Τράπεζες.

Στο εξάμηνο ή λίγο νωρίτερα, όμως, η εικόνα θα έχει αποκαλυφθεί απο τους ισολογισμούς.