Το έργο είχε προκηρυχθεί από τον ΕΔΣΝΑ και όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του φορέα , το μοναδικό σχήμα που πληροί τα τεχνικά κριτήρια για να ληφθεί υπόψη η οικονομική του προσφορά είναι η Κοινοπραξία των ΗΛΕΚΤΩΡ (θυγατρική του Ομίλου της Ελλάκτωρ) με την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Βάσει των διαδικασιών το επόμενο βήμα είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, η επισημοποίηση του αποτελέσματος και εν συνεχεία η έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ψήφισή της από τη Βουλή.

Πρόκειται για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων αρχικής, η οποία θα κατασκευαστεί στο Γραμματικό και αποτελεί το τρίτο υπό δημοπράτηση έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική με τα άλλα δύο να είναι τα ΣΔΙΤ για το Σχιστό και τη Φυλή.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται αρχικά στους 96 μήνες. Εντός αυτού του διαστήματος υπολογίζεται πως η κατασκευή θα διαρκέσει 18 μήνες, η δοκιμαστική λειτουργία 6, ενώ η εμπορική λειτουργία της μονάδας θα ανέλθει στους 72.