Η γεωπολιτική διάσταση του κόσμου γίνεται όλο και πιο σημαντική και απρόβλεπτη. Γι΄ αυτό και οι επενδυτές και οι εταιρείες θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα ευρύ φάσμα πιθανοτήτων το 2024, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων σημαντικών πολιτικών εκλογών σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Αφρική έως την Ινδία, την Ταϊβάν και τη Ρωσία.

Αυτό αναφέρει η Goldman Sachs, στο outlook για τη νέα χρονιά, στο οποίο καλεί τους επενδυτές να “αγκαλιάσουν τις νέες πραγματικότητες”.  Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι γεωπολιτικές εντάσεις είναι πιθανό να παραμείνουν αυξημένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εξακολουθούν να καταδεικνύουν τη σημασία των συμμαχιών και της εδαφικής ακεραιότητας.

Ένα γεμάτο εκλογικό ημερολόγιο και η γεωπολιτική αστάθεια απαιτούν εστίαση τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις όσο και στις παγκόσμιες εκδηλώσεις. Στις ΗΠΑ, οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και τη δημοσιονομική πορεία προς τα εμπρός ενδέχεται να αυξηθούν ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Οι κοινωνικοοικονομικοί κίνδυνοι σε όλες τις χώρες, όπως οι απεργίες σε ορισμένους κλάδους από εργαζομένους που απαιτούν υψηλότερους μισθούς, μπορεί να επιμείνουν σε έναν κόσμο αυξημένου πληθωρισμού, δημιουργώντας πιθανές επιβαρύνσεις στην ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερους εμπορικούς περιορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα περαιτέρω οικονομικό κατακερματισμό. Μάλιστα, η Goldman Sachs, αναμένει ότι οι οικονομίες θα συνεχίσουν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική τους ασφάλεια κατά τους επόμενους 12 μήνες και μετά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού που «επαναστηρίζουν» και «υποστηρίζουν φίλους» των ανεπτυγμένων αγορών που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτώμενες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερσυγκεντρωμένες, όπως οι ημιαγωγοί αιχμής (τσιπς).

Οι κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών είναι πιθανό να τραβήξουν την προσοχή λόγω της αυξανόμενης σημασίας τους για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, καθώς και της ευπάθειας τους σε κραδασμούς εφοδιασμού. Οι περίπλοκες απειλές για την εθνική ασφάλεια θα παραμείνουν επίσης στο επίκεντρο, ενισχύοντας την ανάγκη για τις πιο πρόσφατες αμυντικές τεχνολογίες και τα εργαλεία αιχμής στον κυβερνοχώρο. 

Τα βασικά ερωτήματα

Θα δούμε ήπια ή απότομη προσγείωση στις ΗΠΑ;

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα τελευταία μηνύματα από την οικονομία των ΗΠΑ συνάδουν με μια ήπια προσγείωση. Η αγορά εργασίας εξισορροπείται και ο αποπληθωρισμός προχωρά. Σε αυτό το περιβάλλον οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τον αυξανόμενο αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομία με την πάροδο του χρόνου, καθώς και τον κίνδυνο ενός εξωγενούς σοκ που προέρχεται, για παράδειγμα, από τη γεωπολιτική αστάθεια.

Πότε μπορούν οι επενδυτές να προσθέσουν κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια;

Σύμφωνα με την Goldman Sachs δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει ο κύκλος, μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή να αναζητήσει κανείς πιθανούς παράγοντες ενεργοποίησης για να προσθέσει κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια. Ένα σήμα «ενός κινδύνου» θα ήταν ίσως μια αλλαγή στην αφήγηση της Fed που υπαινίσσεται μείωση επιτοκίων.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η οικονομική δραστηριότητα, οι αγορές εργασίας ή ο πληθωρισμός αμβλύνονται επαρκώς. Η βασική διαφοροποίηση σε αυτόν τον κύκλο είναι ότι τα επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθιστώντας απαραίτητη την επιλογή ασφάλειας και την ενεργή διαχείριση.

Ποιες είναι οι συνέπειες της αύξησης του δημόσιου χρέους στην αναπτυγμένη αγορά;

Το σημερινό πολιτικό κλίμα υποδηλώνει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση είναι απίθανη καθώς οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πίεση για την αντιμετώπιση της εισοδηματικής ανισότητας και την προώθηση της απαλλαγής από τον άνθρακα και της ψηφιοποίησης. Η διόγκωση του χρέους δεν αποτελεί επιλογή όταν οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν δεσμευμένες στη στόχευση του πληθωρισμού.

Με αυτές τις επιλογές για τη μείωση του φορτίου του χρέους να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, η κύρια συνέπεια του υψηλότερου δημόσιου χρέους θα είναι τα υψηλότερα ασφάλιστρα που αντανακλώνται στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην αναπτυγμένη αγορά. 

Τι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου καθώς μπαίνουμε σε μια χρονιά σημαντικών εκλογών και αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων;

Δεδομένου ότι η γεωπολιτική και οι εκλογές μπορούν να επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου και ενδεχομένως να αυξήσουν τη μεταβλητότητα, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν μια δυναμική προσέγγιση για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων και επιλογή ασφάλειας με βάση εκτενή έρευνα από κάτω προς τα πάνω.

Πώς μπορεί ένα εξελισσόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον να επηρεάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες;

Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, τις νέες προκλήσεις και τις αβεβαιότητες. Απαιτούνται επίσης νέες συνεργασίες και μοντέλα λειτουργίας. Αυτό δημιουργεί πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις στη δημόσια και ιδιωτική αγορά σε όλη την καμπύλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους πόρους εμπορευμάτων και ενέργειας και την εθνική ασφάλεια.

Τι σημαίνει για τις εταιρείες η αναπροσαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Αν η τελευταία δεκαετία αφορούσε την παραγωγή αγαθών με το χαμηλότερο κόστος, την επόμενη δεκαετία πιθανότατα οι εταιρείες θα επικεντρωθούν στην αξιόπιστη παραγωγή αγαθών. Η Goldman Sachs αναμένει ότι αυτή η τάση θα επιταχυνθεί το 2024. Η διασφάλιση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος, ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να βρουν τρόπους να εξουδετερώσουν τις πιέσεις του περιθωρίου κέρδους.

Διαβάστε ακόμη: