Να άρουν τα ρυθμιστικά εμπόδια προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για περισσότερες διακρατικές συγχωνεύσεις τραπεζών, πιέζει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της ΕΚΤ.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής του SSM Andrea Enria σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, οι συγχωνεύσεις συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του συστήματος και θα καταστήσουν τις τράπεζες καλύτερα εξοπλισμένες έναντι των ανταγωνιστών τους στις ΗΠΑ.  Η έλλειψη ενός ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των καταθέσεων είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα σημαντικές διακρατικές τραπεζικές συγχωνεύσεις στην ευρωζώνη. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά θα ενίσχυε τις ευρωπαϊκές τράπεζες, έναντι των αμερικανικών τραπεζικών κολοσσών δήλωσε ο Enria.

Οι συγχωνεύσεις εντός των εθνικών συνόρων χρησιμεύουν μόνο για τη μείωση του κόστους. Όμως, όταν συγχωνεύονται με πιστωτικά ιδρύματα σε άλλες αγορές, οι τράπεζες θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν καλύτερα τις πηγές εισοδήματος και τους κινδύνους τους και, συνεπώς, να ενισχύουν τη σταθερότητά τους.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξαλείψει τα εμπόδια και να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και η πρόοδος στην ολοκλήρωση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα, πρόσθεσε ο Enria.