Αυξημένη, σύμφωνα με το ενδιαφέρον που αποτυπώθηκε από το δίκτυο των αναδόχων, ζήτηση καταγράφηκε για το ομόλογο των 300 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τις πρώτες δυο ημέρες της δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή, στις 16.00.

Όπως προκύπτει από το δίκτυο των αναδόχων της ομολογιακής έκδοσης, η συμμετοχή εκτός των – όπως είναι αναμενόμενο – θεσμικών επενδυτών αφορά και σημαντικό κομμάτι της λιανικής (retail), γεγονός που αποδίδεται στην πρωτοεμφανιζόμενη στην ελληνική αγορά «ρήτρα αειφορίας» με την οποία είναι συνδεδεμένο το ομόλογο.

Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος αρκετά φιλόδοξος που για να επιτευχθεί ο Όμιλος θα πρέπει να αυξήσει μέσα σε μία τετραετία τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ που έχει σε Ανανεώσιμες Πηγές (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW, από 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που διαθέτει σήμερα, φέρνοντας εις πέρας ένα επενδυτικό πλάνο που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση το επιτόκιο του ομολόγου (που αυτή τη στιγμή έχει εύρος απόδοσης 2,30-2,70%) θα λάβει μία σημαντική προσαύξηση, της τάξεως του 0,20%, πιθανότητα που σύμφωνα με τους αναλυτές καθιστά το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ακόμη ελκυστικότερο, αυξάνοντας τη ζήτηση εκ μέρους των μικροεπενδυτών.

Πέρα όμως από την «ρήτρα αειφορίας», το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκεντρώνει και μία σειρά από άλλες παραμέτρους που καθοδηγούν τη ζήτηση. Πρώτον ο Όμιλος διαθέτει ένα αμυντικό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, γεγονός που αποδείχτηκε και από τα όσα είπε η Διοίκηση στην πρόσφατη ενημέρωση που ζήτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από όλες τις εισηγμένες σε επίπεδο αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Αναλυτικά, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωνε χαρακτηριστικά: «Παρά τις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του Covid-19, οι δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίζονται όσο το δυνατόν ομαλότερα, με δεδομένο ότι οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς του (ΑΠΕ και Παραχωρήσεις) εμφανίζουν σημαντικά αμυντικά χαρακτηριστικά. (…) Συγκεκριμένα, στον Λειτουργικό Τομέα των Κατασκευών αν και υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την περίοδο του lockdown, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός του 2021, ενώ δεν διακρίνεται κίνδυνος μη τήρησης συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων καθώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται αντίστοιχα.

Στον τομέα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, δεν έχει υπάρξει διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ για τις επενδύσεις στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις δεν έχει προκληθεί καθυστέρηση και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των έργων δεν έχει μεταβληθεί. Τέλος στον Λειτουργικό Τομέα των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος είναι επαρκώς προστατευμένος. (…) Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τη μεταβολή των Αποτελεσμάτων και των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου για το γ’ τρίμηνο του 2021, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου, δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς από την εξάπλωση του Covid-19 και την έως τώρα εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης».

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει διαμορφώσει πλέον ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και έργων καθαρής ενέργειας, το οποίο της προσφέρει σταθερές και προβλέψιμες ελεύθερες ταμειακές ροές με ορίζοντα μάλιστα αυτές να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια και να προσεγγίσουν τα 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθώς θα αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς των έργων ΑΠΕ και θα προστίθενται στις υπάρχουσες ροές, οι προερχόμενες από τα νεοαποκτηθέντα εμβληματικά έργα παραχωρήσεων (Ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός, Αεροδρόμιο Καστελίου).

Περαιτέρω, ακόμα και στη δραστηριότητα της κατασκευής που παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τους επενδυτές λόγω της κυκλικότητάς της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να διεκδικήσει την επόμενη γενιά έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (32 δισ. ευρώ), έχοντας ήδη ένα ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων τεχνικών εταιρειών της χώρας, και την ασφάλεια που της προσφέρει το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των έργων που κατασκευάζει είναι δικά της. Για παράδειγμα από τη συνολική επένδυση του 1 δισ. ευρώ στο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό, τα 850-900 εκατ. ευρώ είναι αντικείμενο του κατασκευαστικού της βραχίονα, ΤΕΡΝΑ.