Ο Όμιλος Fourlis ανακοινώνει την συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας “Intersport” στην Τουρκία. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Intersport Atletik Mağazacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, δικαιοπάροχο του σήματος “Intersport” και “The Athlete’s Foot” στη Τουρκία, η οποία λειτουργεί δίκτυο 12 καταστημάτων.

Αγοράστρια είναι ο Όμιλος Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi. Η συναλλαγή βασίζεται σε Enterprise Value (EV) € 3.0 εκατ. περίπου.

Με την υπογραφή της συμφωνίας ο Όμιλος Fourlis επικεντρώνεται για τη δραστηριότητα Λιανικής Αθλητικών ειδών στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, έχοντας σήμερα ένα δίκτυο 106 καταστημάτων “Intersport” και e-commerce σε όλες τις χώρες.

Διαβάστε ακόμη: