Η Φουρλής προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού αγοράς μετοχών της εταιρείας Bersenco ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, ιδιοκτήτριας του νέου Εμπορικού Πάρκου στην οδό Πειραιώς έναντι 18.3 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό πάρκο εκτείνεται σε μια επιφάνεια 14.895 τ.μ., με εμπορικές επιφάνειες 14.555,46 τ.μ. και 400 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

Το Εμπορικό Πάρκο βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών μηνών, με την έναρξη λειτουργίας να εκτιμάται για τον Ιούνιο 2022 .