Την ανάγκη καταπολέμησης του πληθωρισμού, ακόμη και αν αυτό σημαίνει επιβράδυνση μιας οικονομίας, η οποία εμφανίζεται στα πρόθυρα της ύφεσης, τόνισαν οι αξιωματούχοι της Federal Reserve τον Ιούνιο, όπως αποκαλύπτεται από τη δημοσίευση των πρακτικών.

Όπως σημειώνεται, κατά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, πιθανότατα να αποφασίσουν ακόμα μία πιο επιθετική αύξηση των επιτοκίων αντίστοιχη με την προηγούμενη κατά 50 ή 75 μονάδων βάσης.

Την ίδια στιγμή τα περισσότερα μέλη του συμβουλίου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας βλέπουν πτωτικά ρίσκα για την ανάπτυξη και σε αυτά περιλαμβάνουν τον κίνδυνο οι αυξήσεις επιτοκίων να έχουν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο αντίκτυπο.

«Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η σύσφιξη της πολιτικής θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά θεώρησαν ότι η επαναφορά του πληθωρισμού στο 2% είναι κρίσιμη για την επίτευξη της μέγιστης απασχόλησης σε σταθερή βάση», αναφέρεται στη σύνοψη των πρακτικών.

Μεταξύ άλλων, οι αξιωματούχοι της Fed έκριναν ότι χρειάζεται να πείσουν τόσο τις αγορές όσο και τους πολίτες ότι είναι αποφασισμένοι να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό.