Με  σύσταση «αύξησης θέσεων» ( overweight) και τιμή στόχο τα 10 ευρώ για την μετοχή, άρχισε την κάλυψη της Lamda Development η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (αναλυτές Alex Boulougouris, CFA και Fani Tzioukalia)  θεωρώντας πως η μακροπρόθεσμη υποαπόδοση της μετοχής σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη  δημιουργεί ένα ισχυρό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Οι τελευταίοι θα αποκτήσουν έτσι έκθεση τόσο στην ανάπτυξη του Ελληνικού, ένα έργο με σημαντική κρυφή αξία, όσο και τη Lamda Mall, ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, καθώς  η εσωτερική της αξία (NAV) κυμαίνεται στα 925 εκατ. ευρώ, με τα λειτουργικά εμπορικά κέντρα στα 610 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της Lamda Develοpment βρίσκεται εκτός εστίασης των επενδυτών τα τελευταία 2-3 χρόνια, λόγω του υψηλού κινδύνου εκτέλεσης του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, κάτι που δημιουργεί μια ισχυρή ευκαιρία για τους επενδυτές να αγοράσουν σε ελκυστική  τιμή ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενο, με «ανοδικό κίνδυνο» στις τιμές πώλησης, σταθερό ιστορικό παράδοσης μέχρι τώρα και τεκμηριωμένο κατώτατο όριο αποτίμησης από πρόσφατες πωλήσεις οικοπέδων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής τα κέρδη ανά μετοχή της Lamda Develοpment εκτινάσσονται   στα 0,88 ευρώ το 2026, έναντι 0,22 ευρώ το 2025, 0,20 ευρώ το 2024 και 0,15 ευρώ το 2023.

Διαβάστε ακόμη