Τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού «εργαλείου» που θα καταγράφει όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν παράνομα και μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί και σε εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή άλλες smart συσκευές, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε την Τετάρτη στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Η τροπολογία προβλέπει την δημιουργία ειδικού ιστότοπου στο gov.gr όπου, με βάση των αριθμό κυκλοφορίας, θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, προβλέπει τροπολογία.
Η ΑΑΔΕ θα δίνει τους αριθμούς κυκλοφορίας και τα στοιχεία των οχημάτων, τα οποία θα δημοσιοποιούνται και θα αποκαλύπτουν:
-την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισης, εάν δηλαδή κυκλοφορεί ανασφάλιστο το όχημα
-τυχόν δήλωσής τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων
-αν έχουν δηλωθεί πως τελούν σε ακινησία
-αν κυκλοφορούν με πλαστές πινακίδες
-αν έχουν πληρωθεί ή χρωστάει τέλη κυκλοφορίας, και άλλες πληροφορίες.
Όλα αυτά θα τα καθορίζει ειδική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από κοινού με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δύναται να εκδοθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για την χορήγηση:
-των στοιχείων μητρώου οχημάτων από την ΑΑΔΕ, προς δημοσίευση στον ανωτέρω ειδικό ιστότοπο
-των πληροφοριών που θα χορηγούν άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.
Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα
Η διάταξη ορίζει πως «δύναται να δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
Αρχής εξ αρχήν όμως, ή διάταξη του νόμου αποκλείει την δημοσιοποίηση κάθε είδους στοιχείων ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων, για να μη προσκρούσει στην νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης θα ορίζει πολύ αυστηρή διαδικασία χορήγησης και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Ηλεκτρονική και η κατάθεση πινακίδων
Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των πινακίδων έρχεται ως αναγκαίο συμπλήρωμα και στη δυνατότητα που δίνει η ίδια τροπολογία, να δηλώνουν σε ακινησία τα ΙΧ τους οι ιδιοκτήτες, ενώ όμως θα κρατούν τις πινακίδες κυκλοφορίας στο σπίτι τους.
Το πλαίσιο που ισχύει σχεδόν μισό αιώνα τώρα (άρθρο 22 του ν. 2367/1953) αλλάζει και πλέον προστίθεται ότι «για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος».
Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το όχημα.
Προκειμένου για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας.
Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.
Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι «αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία». Επίσης, όχημα που εντοπίζεται σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή διερχόμενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.
Τεράστια τα πρόστιμα
Για τους «πονηρούς» πάντως , εάν όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία εντοπισθεί είτε να κυκλοφορεί, αλλά είτε και απλώς να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:
-τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας
-πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας
-επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ
-πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής άλλες 30.000 ευρώ και αφαίρεση για τρία (3) έτη του διπλώματος οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
Οι ρυθμίσεις της τροπολογίας αφορούν το σύνολο ιδιοκτητών-κατόχων οχημάτων που θέτουν τα οχήματά τους σε ακινησία ή προβαίνουν σε άρση αυτής. Αφορά επίσης τους εφοριακούς υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. και ειδικότερα των Τμημάτων Οχημάτων, οι οποίοι δεν θα επιβαρύνονται με το διαχειριστικό κόστος των στοιχείων κυκλοφορίας
Τέλος αφορά τις ίδιες τις Δ.Ο.Υ, οι οποίες δεν απαιτείται πλέον να επιβαρύνονται με κόστος φύλαξης αυτών σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο υφιστάμενος χώρος αλλά και αποδεσμεύεται ήδη υφιστάμενος χώρος.