Οι διαχειριστές του επιτοκίου δανεισμού Euribor μεταξύ τραπεζών ανέφεραν σήμερα ότι η Φινλανδική OP Corporate Bank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ενταχθούν στην ομάδα των τραπεζών που συμμετέχουν στο Euribor, που καθορίζει το κόστος σε προϊόντα από στεγαστικά δάνεια έως δάνεια αυτοκινήτων.

Τα διατραπεζικά επιτόκια προσπαθούν να ανακτήσουν τη φήμη τους μετά από μια σειρά σκανδάλων πριν από περισσότερο μια δεκαετία. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί ο μεγαλύτερος «ξάδερφος» του Euribor, το Libor  και να αντικατασταθεί σε σε μεγάλο βαθμό με επιτόκια μιας νύχτας που καταρτίστηκαν από την Federal Reserve, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Τράπεζα της Αγγλίας.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χρηματαγορών (EMMI) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, το οποίο διαχειρίζεται το Euribor, δήλωσε ότι οι δύο νέες τράπεζες αναμένεται να ενταχθούν επίσημα στην τρέχουσα επιτροπή των 19 μελών τον Νοέμβριο μόλις ολοκληρωθεί ένας νέος γύρος βελτίωσης της μεθοδολογίας.

Η αναβάθμιση του Διατραπεζικού Προσφερόμενου Επιτοκίου του ευρώ, όπως είναι επίσημα γνωστό το Euribor, στοχεύει στη μείωση της επιβάρυνσης των ιδρυμάτων που παρέχουν στοιχεία χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη προσέγγιση.

Όπως αναφέρει Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της EMMI, Jean-Louis Schirmann, ανέφερε πως «η διεύρυνση του πάνελ είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Euribor».

Τι είναι το Euribor

Το EURIBOR είναι ένα επιτόκιο αναφοράς της αγοράς χωρίς παροχή εξασφαλίσεων το οποίο υπολογίζεται για διάφορες διάρκειες (μίας εβδομάδας, ενός μήνα, τριών, έξι και δώδεκα μηνών). Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (European Money Markets Institute – EMMI). Για να επιτευχθεί συμμόρφωση του επιτοκίου αναφοράς με τον κανονισμό της ΕΕ για τους δείκτες αναφοράς, ο EMMI αποσαφήνισε τον ορισμό του EURIBOR: πρόκειται για το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες στην ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) μπορούν να αποκτούν κεφάλαια μέσω της χονδρικής αγοράς χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων.

Ο EMMI εφαρμόζει σταδιακά μια νέα μεθοδολογία υπολογισμού για το EURIBOR, η οποία αποκαλείται «υβριδική μεθοδολογία». Αυτή η μέθοδος υπολογισμού λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο πραγματικές συναλλαγές, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και την κρίση εμπειρογνωμόνων για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πραγματικές συναλλαγές.

Διαβάστε ακόμη