Μετά την βράβευση με το Frontier I ως το καλύτερο πακέτο κόκκινων δανείων η Εθνική οδεύει για την πώληση του Frontier II με δάνεια 1 δις. ευρώ τα οποία είναι δάνεια ρυθμισμένα με καθυστερήση μικρότερη των 30 ημερών.

Η προετοιμασία, όπως φαίνεται, τόσο του Frontier I, έπαιξε ρόλο εξ ου και η βράβευση στο Λονδίνο ως την συναλλαγή NPL της χρονιάς.