Σχετικά με την ΛΑΡΚΟ και το μέλλον της, μου λένε πως εφόσον ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τις εκκρεμότητες, πχ διαιτησία, προσωπικό, παραμονές κρατικές επιχορηγήσεις, η σύγκρουση θα είναι πολύ μεγάλη…