Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων ποτών ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους φορείς εστίασης και τουρισμού (κανάλι HORECA) και συνθέτουν μια θετική ατζέντα προτάσεων για τη δυναμική και ασφαλή επανεκκίνηση του κλάδου.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Έπιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΈΝΈΑΠ) και ο Σύνδεσμος Έλλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΈΑΟΠ) δημιούργησαν και παρουσιάζουν την καμπάνια «#EimasteEtoimoi,Κρατήστε μας Θέση!», την οποία στηρίζουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Έστιατόρων & Συναφών Έπαγγελμάτων (ΠΟΈΣΈ), το σωματείο BARECA, ο θεσμός του Athens Bar Show, καθώς και η πρωτοβουλία  FiloxeniaMoU του Ξενοδοχειακού Έπιμελητηρίου Έλλάδας (ΞΈΈ).

Η καμπάνια αποτελεί προέκταση της Έυρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας «# WeStandReady , Count us in !» του spiritsEurope, του Έυρωπαϊκού Συνδέσμου τωνΠαραγωγών Αλκοολούχων Ποτών.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσει τον διάλογο με την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς, για ένα βιώσιμο μέλλον στον πλέον δυναμικό και ζωτικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους πιο αγαπημένους της ελληνικής κοινωνίας – τον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας. Ταυτόχρονα, η εκστρατεία επιδιώκει να δώσει «θέση» στο τραπέζι του διαλόγου σε κάθε επαγγελματία του κλάδου, μέσα από τις δράσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Βραχυπρόθεσμες και μόνιμες παρεμβάσεις

Από την πλευρά των φορέων προτείνονται βραχυπρόθεσμες και μόνιμες παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αποτελέσουν «ανάσα» και προοπτική για την υγιή επιχειρηματικότητα στον κλάδο. Μεταξύ άλλων,μέσω της εκστρατείας προτείνεται:

• Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, μέτρο που θα στηρίξει την επανεκκίνηση και τηνανταγωνιστικότητα των συναφών επιχειρήσεων.

• Προσαρμογή του Έιδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών στο μέσο όρο της ΈΈ που θα μειώσει σημαντικά το κόστος πρώτων υλών στηρίζοντας την επανεκκίνηση και την κερδοφορία των επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας.

• Διατήρηση των προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

• Σχεδιασμός χρηματοδοτικών προγραμμάτων ειδικά για τις ανάγκες του κλάδου φιλοξενίας και εστίασης.

• Μείωση του εταιρικού φόρου στο 20%.

Μείωση κατά 50%

 Οι επιπτώσεις της πανδημίας υπήρξαν δραματικές τόσο για το κανάλι HORECA όσο και επακόλουθα για τα αλκοολούχα ποτά των οποίων οι πωλήσεις στο εν λόγω κανάλι μειώθηκαν κατά σχεδόν 50% το 2020, ενώ ανάλογη μείωση καταγράφηκε το πρώτο δίμηνο του 2021.

Αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα, η εστίαση δημιουργεί διαχρονικά θέσεις εργασίας και στηρίζει το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών σήμερα, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ευρύτερος τομέας HORECA αποτελεί το σημαντικότερο κανάλι για τον κλάδο αλκοολούχων ποτών και συνεισφέρει το 62% των πωλήσεών του καθώς περισσότερες από 80 χιλιάδες επιχειρήσεις επιτόπιας κατανάλωσης συμπεριλαμβάνουν το εμπόριο αλκοολούχων ποτών στη δραστηριότητά τους.

Με βαθιά επίγνωση του στρατηγικού τους ρόλου για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, οι φορείς της εκστρατείας δεσμεύονται να εργασθούν συστηματικά για ακόμη υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, την άψογη εφαρμογή του πρωτοκόλλου υγιεινής και ασφάλειας και να συνεχίσουν να προάγουν με συνέπεια την υπεύθυνη κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών