Μέχρι σήμερα μπορούν οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν τις δηλώσεις COVID για τα «κουρέματα» ενοικίων Απριλίου. Η κατάθεση αυτής, μάλιστα, της δήλωσης είναι απαραίτητη διαφορετικά όσοι δεν το πράξουν θα κληθούν να επιστρέψουν στην ΑΑΔΕ τις αποζημιώσεις που έλαβαν για τον Απρίλιο ενώ δε θα μπορέσουν, επίσης, να αποζημιωθούν οι για τα “κουρεμένα” ενοίκια του Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι οι καταβολές για τις αποζημιώσεις του Μάιου θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων στα τέλος αυτού του μήνα και βέβαια καθορίζονται από τις δηλώσεις COVIDγια τον μήνα Απρίλιο 2021 με βάση τη νομοθετική διάταξη.

 Οι προϋποθέσεις

Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρούνται και τις εξής προϋποθέσεις:

• Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

• Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

• Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

• Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο.

• Να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις (π.χ. ο μισθωτής να είναι πληττόμενη επιχείρηση ή εργαζόμενος σε αναστολή εργασίας).

Υπενθυμίζεται ότι για τις αποζημιώσεις Μαΐου προβλέπονται τα εξής:

• «Κούρεμα» 100% για επιχειρήσεις σε λιανεμπόριο, εστίαση, πολιτισμό, αθλητισμό, τουρισμό, μεταφορές και σε όσες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

• Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή εργασίας καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

• Οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα που δεν έλαβαν καθόλου ενοίκιο θα αποζημιωθούν όπως και τους προηγούμενους μήνες στο 80% του αρχικού μισθώματος, ενώ τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα θα αποζημιωθούν στο 60% του συμφωνημένου μισθώματος.

• Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς.

Για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και εντεύθεν. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Κούρεμα

Τέλος με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί για τον Ιούνιο το κούρεμα 100% των ενοικίων θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα απαλλάσσονται πλήρως.

Επίσης μειωμένο ενοίκιο κατά 40% θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, οι εργαζόμενοι που θα τεθούν αυτόν τον μήνα σε αναστολή εργασίας και μόνο για την για την κύρια κατοικία τους, αλλά και τα εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων (σε αναστολή) για ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας