10 περιστατικά αναφυλαξίας σε περισσότερα από 4.000.000 ανθρώπων καταγράφηκαν κατά την χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου της Moderna.

 

Οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις φαίνεται να είναι σπάνιες σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των CDC, των Κέντρων Ελέγχων και Πρόληψης των Ασθενειών, στην Αμερική.

Με βάση τα δεδομένα η αναφυλαξία, μια απειλητική αλλεργική αντίδραση, καταγράφηκε σε 2,5 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμυρίου εμβολίων που χορηγήθηκαν.
Έως τις 10 Ιανουαρίου, είχαν καταγραφεί μόλις 10 περιστατικά αναφυλαξίας μεταξύ 4,04 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Τα στοιχεία προέκυψαν από την Εβδομαδιαία Έκθεση των CDC για τη Νοσηρότητα και τη Θνησιμότητα.

Τα CDC ανέφεραν πως τα χαρακτηριστικά των σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων στο εμβόλιο της Moderna ήταν παρόμοια με εκείνα που είχαν καταγραφεί με το εμβόλιο κατά της Covid-19 των Pfizer και BioNTech.

Και στα δύο εμβόλια, τα συμπτώματα εκδηλώθηκαν σε διάστημα λεπτών μετά τον εμβολιασμό και ήταν πιο κοινά μεταξύ των γυναικών.

Όσοι υπέστησαν αναφυλαξία μετά τη χορήγηση του εμβολίου είχαν κυρίως ιστορικό αλλεργιών ή αλλεργικών αντιδράσεων και μερικοί είχαν επεισόδιο αναφυλαξίας κατά το παρελθόν.