Την υπογραφή δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Συγκεκριμένα, προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Eurobank, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών και αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

Το δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.

Επίσης, προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών και αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.