Τέλος χρόνου για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς σήμερα εκπνέει η σχετική προθεσμία.

Οι εκμισθωτές των ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα μισθωτήρια συμβόλαιά τους που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ .

Η εν λόγω παράταση αφορά και στις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν την 1 Ιανουαρίου 2014, για τις οποίες δεν υπήρχε τότε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».