Χρονιά-ορόσημο χαρακτηρίζεται το 2023 για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εταιρείες, με την πλειονότητα των βασικών χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών να εκτινάσσεται στα υψηλότερα επίπεδα των 18 τελευταίων χρήσεων και τα καθαρά τους κέρδη, σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών από τη Μονάδα Ανάλυσης Αγοράς του Ομίλου ΕΧΑΕ, να σημειώνουν νέα υψηλά από την περίοδο της θέσπισης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Ρεκόρ σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, τα καθαρά κέρδη που μπορούν να υποστηρίξουν και αυξημένα μερίσματα, τα ίδια κεφάλαια, το ενεργητικό, οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, αλλά και ο αριθμός του προσωπικού.Οπως εκτιμάται, η ισχυρή κερδοφορία δεικνύει τη βιώσιμη δημιουργία εσόδων παράλληλα με την καλή εικόνα στη διαχείριση του κόστους, τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική μόχλευση όπως αποτυπώνεται από την ελκυστική αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια, τις αυξημένες επενδύσεις αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω και της μεγαλύτερης συμμόρφωσης των εταιρειών στους κανόνες ESG

14,4 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΧΑΕ, οι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά εταιρείες ξεπέρασαν τη χρονιά-ρεκόρ του 2022, σημειώνοντας στη χρήση του 2023 κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 14,4 δισ. ευρώ (+3,9%), καθαρά κέρδη 10,5 δισ. ευρώ (+4,2%) και λειτουργικές ταμειακές ροές 10,7 δισ. ευρώ (+28,3%), ενώ ο μειωμένος κύκλος εργασιών στα 93,63 δισ. ευρώ (-8,6%) ήταν απόρροια της μείωσης του τζίρου των εταιρειών στον τομέα της ενέργειας. Το συνολικό τους ενεργητικό ξεπέρασε τα 215 δισ. ευρώ (+5,5%), ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 43 δισ. ευρώ (+6,9%) την ώρα που ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 36,78 δισ. ευρώ (+1,99%), εκ των οποίων τα 27,68 δισ. ευρώ αφορούσαν μακροπρόθεσμο δανεισμό και τα 9,10 δισ. ευρώ βραχυπρόθεσμο.

Επενδύσεις

Οι υψηλές επενδύσεις (CAPEX) αυξήθηκαν κατά 10,9% στα 6,11 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση 7,43%, στους 171.365, παρουσίασε και ο αριθμός των εργαζομένων.

Παράλληλα, η συμμετοχή στα προγράμματα ΗΡΑΚΛΗΣ (Ι & ΙΙ) για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και τα επιτοκιακά περιθώρια συνέβαλαν στην επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας στα 3,77 δισ. ευρώ για τις τράπεζες το 2023 έναντι 3,4 δισ. ευρώ του 2022, χρονιά που είχαν σημειώσει όμως έκτακτα κέρδη. Η συνεχής βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα το 2023 βοηθούν τις τράπεζες να επιταχύνουν την τελική ενοποίηση των ισολογισμών τους, αυξάνοντας παράλληλα και τη μετοχική τους βάση μέσω και της απο-επένδυσης του ΤΧΣ, ενώ θα προχωρήσουν το καλοκαίρι του 2024 (για τη χρήση του 2023) και στη διανομή μερισμάτων (10%-25% επί των κερδών).
Ρεκόρ τζίρου

Σύμφωνα με χρηματιστηριακά γραφεία, στο σύνολό τους οι εισηγμένες σημείωσαν το 2023 λειτουργικά κέρδη 14,93 δισ. ευρώ (+6,4%) και καθαρά κέρδη ύστερα από δικαιώματα μειοψηφίας 10,81 δισ. ευρώ (+1,8%).

Συνολικά το 81% των εισηγμένων ήταν κερδοφόρες, εκ των οποίων το 44% σημείωσε ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Από την άλλη πλευρά, 55 εταιρείες (το 41%) σημείωσαν ρεκόρ τζίρου όλων των εποχών, 53 εταιρείες (το 40%) εμφάνισαν τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ιστορίας τους και 41 εταιρείες (το 29%) ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών.

Ταμειακά διαθέσιμα

Αν και τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν το 2023 κατά 9,2%, αυτό δεν άλλαξε ιδιαίτερα την εικόνα της ρευστότητας, με 36 εταιρείες να διατηρούν μηδενικό καθαρό δανεισμό είτε λόγω πώλησης πάγιων στοιχείων είτε λόγω εξαιρετικών οργανικών ταμειακών ροών. με το θετικό καθαρό τους ταμείο να ξεπερνά τα 2,2 δισ. ευρώ. Ξεχωρίζουν με «γεμάτα ταμεία» εταιρείες όπως οι Καρέλιας με 696 δισ. ευρώ, Jumbo με 370 εκατ. ευρώ, ΕΥΔΑΠ με 326 εκατ. ευρώ, ΟΛΠ με 107 εκατ. ευρώ, Παστικά Κρήτης με 104,6 εκατ. ευρώ, Intracom (μετά τις ρευστοποιήσεις θυγατρικών) με 90,7 εκατ. ευρώ, Reads με 80 εκατ. ευρώ, ΕΥΑΘ με 65,9 εκατ. ευρώ, ΕΧΑΕ με 62,8 εκατ. ευρώ κ.ά.

Μεγέθυνση

Στους επιμέρους κλάδους με σημαντική μεγέθυνση ξεχωρίζει ο τουρισμός, όπου ισχυροποιεί τα έσοδα και τα κέρδη των μεταφορικών εταιρειών, των εταιρειών leasing και των υποδομών. Η διάχυση της τουριστικής ζήτησης ήταν εμφανής με έμμεσο τρόπο και σε άλλους κλάδους όπως τα τρόφιμα. Οι εταιρείες ακινήτων είδαν τα λειτουργικά τους κέρδη να αυξάνονται κατά 34% και την καθαρή κερδοφορία τους να αυξάνεται κατά 53% ενισχυμένη και από την αναπροσαρμογή της αξίας του χαρτοφυλακίου του ενεργητικού τους.

Η μείωση του κόστους ενέργειας ανακούφισε πολλές εταιρείες (ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κρι-Κρι). Η πληροφορική και οι κατασκευές βρίσκονται στη ζώνη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με αλματώδη αύξηση σε τζίρο και κάποιες με πολύ αξιόλογη κερδοφορία. Από τις μεγάλες εταιρείες ξεχώρισαν μεταξύ άλλων οι Αεροπορία Αιγαίου, Τιτάν, Cenergy, Σαράντης, Jumbo, Mytilineos, Ελ. Βενιζέλος, Autohellas, όλες με ρεκόρ επιδόσεων που συνοδεύονται από μερίσματα και όλες με προοπτική υπέρβασης του πήχη το 2024. Σε μικρότερες εταιρείες ξεχώρισαν οι Κτήμα Λαζαρίδη, AS Company, Unibios, Λούλης, Flexopack, Πετρόπουλος, Μοτοδυναμική κ.ά.

Διαβάστε ακόμη: