Τρία καταστήματα ( εστιατόρια ) πραγματοποιούν μεγαλύτερο τζίρο και απο εισηγμένες εταιρείες.

Ονόματα δεν χρειάζεται να αναφερθούν.

Αρκεί ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου κ. Κοντόπουλος να διαβάσει τους πίνακες αποτελεσμάτων και να δει ότι, μερικές εισηγμένες δεν έχουν λόγο να διαπραγματεύονται.

Ειδικά όταν οι συναλλαγές που πραγματοποιούν είναι ελάχιστες.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να “αποχαιρετήσουν” το χρηματιστήριο με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις – αλλά σε κάθε περίπτωση σε υψηλότερα επίπεδα απ ότι εισήλθαν.