Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο εταιρικός μετασχηματισμός του ομίλου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η διάσπαση της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εγκριθεί θα συσταθεί εταιρεία συμμετοχών στην οποία θα υπαχθούν οι δραστηριότητες της εταιρείας προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της βασικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα η στροφή στην πράσινη ενέργεια.

Η συνέλευση ενέκρινε επίσης την σύμβαση εντολής μεταξύ της εταιρείας και του προέδρου του Δ.Σ. μέχρι της λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 30 Ιουνίου 2024