Την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης με προσλήψεις σε κρίσιμους, νευραλγικούς τομείς σχεδιάζει η κυβέρνηση, με τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρηθεί στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα η συνολική στελέχωση του κράτους και να μην αυξηθεί ο αριθμός των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων.

Σήμερα το πρωί, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσιάse τον προγραμματισμό για το ανθρώπινο δυναμικό του 2022, ώστε να πάρει το «πράσινο φως» και να προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες, δηλαδή οι προκηρύξεις των θέσεων, οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ κ.λπ.

Στην τελική ευθεία 782 προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες μέσω ΑΣΕΠ | ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαρκής επιδίωξη του κ. Βορίδη είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που αποτυπώνεται στην προτεραιοποίηση πρόσληψης υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πάντα σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και τα αιτήματα που υπέβαλαν οι φορείς.

Mία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων εμφανίζεται πλήρως ισορροπημένος, εμπίπτοντας στον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), όπως έχει προκύψει από τις εκτιμήσεις που έχουν διενεργηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

15.836 προσλήψεις τακτικού προσωπικού το 2022

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βορίδης πρότεινε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου για το έτος 2022 την έγκριση συνολικά 15.836 προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την κάλυψη θέσεων σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του υπουργείου Υγείας, καθώς και στο διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων τόσο της Κεντρικής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου και εφαρμόζεται για πρώτη φορά περιορισμός κατά 10% στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων σε σχέση με το 2020, ο οποίος διαμορφώνεται στις 25.344 θέσεις εργασίας που θα κατανεμηθούν στα υπουργεία.

Σε εφαρμογή ο ετήσιος κύκλος κινητικότητας

Επισημαίνεται ότι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο ετήσιος κύκλος κινητικότητας με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, που λειτουργεί σε δύο κύκλους (Ιανουάριος-Μάιος και Οκτώβριος-Δεκέμβριος), και ο οποίος, σε συνάρτηση με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, έχει βάλει μία τάξη στο θέμα της συνολικής κάλυψης των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης.