Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν υπεραποδώσει έναντι της αγοράς κατά περίπου +5% κατά τη διάρκεια του έτους, εξηγεί η γερμανική Deutsche Bank. Οι συστάσεις για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες είναι «αγορά» για τις Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα και «διακράτηση» για τις Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, αναφέεουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Οι τιμές στόχοι των εγχώριων τραπεζών είναι 1,55 ευρώ για την Alpha Bank με περιθώριο ανόδου πάνω από 30%, 4,50 ευρώ για την εθνική Τράπεζα με περιθώριο της τάξεως του 11%, 1,15 ευρώ για τη μετοχή της Eurobank και περιθώριο 7% και τέλος 1,55 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και περιθώριο ανόδου 5%. Βάσει των τιμών στόχων που δίνει η γερμανική τράπεζα, με εξαίρεση την περίπτωση της Alpha Bank, δείχνουν να προσεγγίζουν τις δίκαιες αποτιμήσεις που υπολογίζει η τράπεζα Deutsche Bank.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της γερμανικής τράπεζας, η Alpha Bank αποτιμάται με 18,1 φορές φέτος και 6,4 φορές το 2023 σε όρους κερδοφορίας ενώ η Deutsche Bank εκτιμά μερισματική απόδοση 1,3% για το 2023 και 6,2% το 2024. Σε όρους αξίας προς ενσώματη λογιστική αξία, ο τίτλος της Alpha Bank αποτιμάται με 0,47 φορές φέτος και 0,46 φορές το 2023 και η προβλεπόμενη αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) την διετία 2022-2023 εκτιμάται σε 2,6% φέτος και 7,3% το 2023.

Οι υπολογισμοί της Deutsche Bank για την Εθνική Τράπεζα τοποθετούν ότι η μετοχή της ΕΤΕ αποτιμάται με 8,5 φορές και 7,9 φορές το 2023 σε όρους κερδοφορίας ενώ η Deutsche Bank εκτιμά τη μερισματική απόδοση 1,3% για το 2023 και 2% το 2024. Σε όρους αξίας προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV), ο τίτλος της ΕΤΕ αποτιμάται με 0,62 φορές φέτος και 0,57 φορές το 2023 και η προβλεπόμενη αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) την διετία 2022-2023 εκτιμάται σε 7,6% φέτος και 7,5% το 2023.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της γερμανικής τράπεζας, η Eurobank αποτιμάται με 5,7 φορές φέτος και 8,4 φορές το 2023 σε όρους κερδοφορίας. Σε αντίθεση με το consensus και το guidance της ίδιας της τράπεζας, η Deutsche Bank δεν εκτιμά ότι η Eurobank θα προβεί σε διανομές μερίσματος έως και το 2024. Σε όρους αξίας προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV), ο τίτλος της Eurobank Alpha Bank αποτιμάται με 0,67 φορές φέτος και 0,63 φορές το 2023 και η προβλεπόμενη αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) την διετία 2022-2023 εκτιμάται σε 12,3% φέτος και 7,8% το 2023.

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της γερμανικής τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς αποτιμάται με αρνητικό δείκτη Ρ/Ε φέτος 5,3 φορές το 2023 σε όρους κερδοφορίας. Η Deutsche Bank δεν εκτιμά μερισματική απόδοση σε όλη τη διάρκεια των ετών 2022-2024. Σε όρους αξίας προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV), ο τίτλος της Τράπεζα Πειραιώς αποτιμάται με 0,34 φορές φέτος και 0,32 φορές το 2023 και η προβλεπόμενη αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) την διετία 2022-2023 εκτιμάται σε -2% φέτος και 6,3% το 2023.

Η γερμανική τράπεζα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμά ότι το 2023, οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών που καλύπτει διαπραγματεύονται με P/TBV 0,69 φορές και 7,3 φορές σε όρους δείκτη P/E (περίπου 40% έκπτωση σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά), με RoTE στο 9,6%. ΟΙ εγχώριες τραπεζικές μετοχές κατά μέσο όρο είναι διαπραγματεύσιμες με 7,1 φορές σε όρους Ρ/Ε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Deutsche Bank και 0,50 φορές σε με P/TBV και με RoTE στο 7,2%.

Προοπτικές για το 2022

«Καθώς πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι παροδικός, η κατεύθυνση για τα επιτόκια και τις αντίστοιχα καλά συσχετιζόμενες τιμές των μετοχών των τραπεζών είναι ανοδική, κατά τη γνώμη μας», εξηγεί η γερμανική τράπεζα. Ενώ ο προορισμός μπορεί να είναι σαφής, οι παρακάμψεις και οι καθυστερήσεις μπορεί να είναι πιθανές, όπως επισημάνθηκε από το sell-off την περασμένη εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, με αποτίμηση περίπου 8 φορές τα κέρδη του, ο κλάδος δεν έχει τιμολογηθεί για επικείμενες αυξήσεις των επιτοκίων, υποδεικνύοντας άνοδο σε περίπτωση παράδοσης των αυξήσεων των επιτοκίων, το οποίο παραμένει το θέμα – κλειδί για τον κλάδο το 2022. Επιπλέον, αναμένεται υψηλή απόδοση κεφαλαίου, πιθανότατα να συμπληρώνεται όλο και περισσότερο με συγχωνεύσεις και εξαγορές. «Ο αυξανόμενος πληθωρισμός των μισθών θα αποτελέσει έναν αυξανόμενο αντίξοο άνεμο για το κόστος το επόμενο έτος, αν και εξακολουθούμε να αναμένουμε θετικές εξελίξεις εκ τούτου είναι απίθανο να αλλάξει τις ελκυστικές προοπτικές του κλάδου», καταλήγει η γερμανική τράπεζα.