Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ, από τα 12,7 ευρώ στα 14  ευρώ (+55% περιθώριο ανόδου) προχώρησε η Alpha Finance.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Buy» μετά το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ και την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά Ευρώ 1,35 δισ.

Η Alpha Finance είναι θετική για τις προοπτικές της εταιρείας και στο updated report της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε μία σύγχρονη καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία με αυξημένη συνεισφορά στην κερδοφορία της από ΑΠΕ, μια και η δυναμικότητα εγκατεστημένων ΑΠΕ αναμένεται να φθάσει στα 9,5 GW μέχρι το 2026, εκ των οποίων 8,4 GW στην Ελλάδα από 3,4 GW στο τέλος του 2021.

Η σταδιακή μείωση της εξάρτησης της ΔΕΗ από τη λιγνιτική παραγωγή αναμένεται να μειώσει αισθητά τις εκπομπές CO2 (κατά 68% μέχρι το 2024 σε σχέση με το 2020) και αντίστοιχα τα σχετικά κόστη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η σημαντική αύξηση των τιμών εκπομπών CO2 το τελευταίο διάστημα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει επιτύχει την αναδιοργάνωση του προφίλ χρέους με χρηματοδότηση σε πολύ πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με το παρελθόν.

Με βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ, η εταιρεία στοχεύει σε EBITDA 1,3 δισ. ευρώ έως το 2024 και 1,7 δισ. ευρώ έως το 2026, με το 39% αυτών να προέρχεται από ΑΠΕ από μόλις 13% επί του παρόντος. Η ΔΕΗ αναμένει καθαρά έσοδα 0,4 δισ. ευρώ το 2024 και 0,7 δισ. ευρώ το 2026 (προ των μειοψηφιών).

Η συνεισφορά των ΗΠΑ στην κερδοφορία

Σε όρους αποτίμησης, η αυξανόμενη συνεισφορά των ΑΠΕ στην κερδοφορία της ΔΕΗ, αναμένεται να βελτιώσει τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, μια και ομοειδείς εταιρείες από τον κλάδο των ΑΠΕ διαπραγματεύονται περίπου 12-14 φορές τα EBITDA, ενώ και η πρόσφατη συναλλαγή για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ αποτίμησε τον τελευταίο σε 11 φορές τα EBITDA, με τις μετοχές της ΔΕΗ να διαπραγματεύονται πλέον κοντά στην τιμή της ΑΜΚ και περίπου σε 5,2 φορές τα αναμενόμενα EBITDA του 2024, υποδεικνύοντας σημαντικά ανοδικά περιθώρια σε όρους αποτίμησης.