Σε πορεία ανόδου, ανάπτυξης και υψηλών επιδόσεων συνεχίζει η ΔΕΗ. Η επιχείρηση ανακοίνωσε πολύ ικανοποιητικά μικτά λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, στα 871,7 εκατομμυρίων για το 2021.

Παράλληλα, έχοντας πλέον άφθονη ρευστότητα από την επιτυχημένη αύξηση του ΜΚ συνεχίζει τις σημαντικές επενδύσεις σε Διανομή και ΑΠΕ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης υπογράμμισε την αναγκαιότητα να προχωρήσουν τα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας σήμερα και στο μέλλον.

Αλλά και ο ΥΠΕΝ κ.Κ. Σκρέκας δήλωσε πως «η εξυγίανση της ΔΕΗ ήταν καταλύτης για την υποστήριξη της οικονομίας και κοινωνίας»

Εξαιρετικά ενδεικτική για την ηθική αντίληψη της ΔΕΗ είναι η στήριξη των νοικοκυριών στην περίοδο της κρίσης με κονδύλια που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια.

Το 2022 η κερδοφορία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια μήκη και πλάτη του 2021 ενώ η εταιρία δεν θα εμφανίσει «ουρανοκατέβατα υπερκέρδη» άρα δεν θα υποστεί την υψηλή φορολογία που προβλέπεται γι αυτά.

Η ΔΕΗ είχε το 2021 λειτουργική βελτίωση της τάξης 788 εκατ. ευρώ στην παραγωγή σε σχέση με το 2020, καθώς τα μεγέθη ενισχύθηκαν από αρνητικά 145 εκατομμύρια στα 643 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν μείον 778 εκατ. ευρώ στην εμπορία, καθώς το 2020 ήταν 576 εκατ. ευρώ και το 2021 ήταν μείον 202 εκατ. ευρώ.

Αισιοδοξία από τη Διοίκηση

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κ.Στάσσης δήλωσε μεταξύ άλλων πως «Η ΔΕΗ, από την μία οφείλει να συνεχίζει τις απαραίτητες επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα που θα βοηθήσουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, και από την άλλη οφείλει να στηρίζει τους πελάτες, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, αξιοποιώντας την καθετοποιημένη της θέση. Η πρόσφατη γεωπολιτική κρίση, έφερε την Ευρώπη και την χώρα μας σε μία πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, που όμοιά της δεν έχει παρουσιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Για το 2022, και παρά το γεγονός ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και δίκτυα στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας, διατηρώντας τον στόχο του επιχειρηματικού μας πλάνου για επίτευξη EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021» και συνέχισε λέγοντας πως «το 2021 επανήλθαμε στις αγορές κεφαλαίου για πρώτη φορά μετά το 2014, προχωρήσαμε στην έναρξη της δραστηριότητάς μας στην ηλεκτροκίνηση με τη ΔΕΗ Blue, συμφωνήσαμε την πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ, προχωρήσαμε στην επιτυχή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, λάβαμε μια ακόμα αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P, ενώ επίσης σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο στις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Τι λέει η αγορά

Κύκλοι της αγοράς παρατηρούν με έμφαση πως «η ΔΕΗ κατάφερε μέσα σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, με τις τιμές της ενέργειας διεθνώς να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ να παραμείνει συνεπής στη δέσμευσή της για στήριξη των πελατών της και της ελληνικής κοινωνίας μέσω εκπτώσεων συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021».

Από την πλευρά του ΥΠΕΝ γινόταν το σχόλιο ότι «η στήριξη των πελατών της ΔΕΗ ήταν εφικτή, λόγω της οικονομικής εξυγίανσης της Εταιρείας, που ξεκίνησε από το 2019, καθώς και από την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου, η οποία της επέτρεψε να απορροφήσει σημαντικό μέρος του κόστους των ανατιμήσεων από τη διεθνή κρίση για το σύνολο των πελατών της.

Έτσι, η έκπτωση 30% σε όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις της Πολιτείας απορρόφησε το 75% της επιβάρυνσης για το 76% των πελατών της (περίπου 3,5 εκατ. πελάτες) και το 50% στο υπόλοιπο 24% των πελατών της με κυμαινόμενα τιμολόγια, ενώ έδωσε τη δυνατότητα σε πάνω από 500.000 πελάτες της, που το επέλεξαν, να ‘κλειδώσουν’ σταθερά τιμολόγια για ένα χρόνο».

Παράλληλα, ενεργειακοί και τραπεζικοί παράγοντες έλεγαν πως «η ΔΕΗ έμεινε συνεπής και ως προς τη δέσμευσή της στην επενδυτική κοινότητα ότι οι στόχοι του Επιχειρηματικού της πλάνου για λειτουργική κερδοφορία στα επίπεδα του 2020 θα υλοποιηθούν. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2021 σημείωσαν ζημίες προ φόρων 149,8 εκατ. ευρώ και ζημίες 18,4 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 871,7 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των επενδύσεων.

Οι επενδύσεις σε Δίκτυα και ΑΠΕ είναι κρίσιμο να συνεχιστούν, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για την πιο γρήγορη ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας τόσο από τα ορυκτά καύσιμα όσο και από εισαγόμενες ανατιμήσεις. Η πρόσφατη διεθνής ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση κατέδειξε την αναγκαιότητα να προχωρήσουν έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την φθηνή και καθαρή παραγωγή στο συνολικό ενεργειακό μίγμα και θα οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια σε καλύτερες τιμές στην αγορά του ηλεκτρισμού».

Άλλοι διεθνείς αναλυτές παρατηρούσαν πως «η όποια συνολική τελική οικονομική επίδραση από την σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί, λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης, αλλά και λόγω των δευτερογενών επιπτώσεών της».

Έχει «χάσει τη μπάλα» ο Στάσσης με το ρεύμα και τη μετοχή της ΔΕΗ! Θα καταντήσει Σαχίνης…

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ

-Εξέλιξη κερδοφορίας

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €871,7 εκατ. το 2021 έναντι €865,1 εκατ. το 2020 για το σύνολο του Ομίλου, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερά, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 15,3% από 18,6%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα για το δ΄ τρίμηνο του 2021, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €245,2 εκατ. έναντι €169,1 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Τα τελικά αποτελέσματα των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου ενσωματώνουν και το όφελος από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην στήριξη των πελατών.

Στην δραστηριότητα της Παραγωγής και της Εμπορίας, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, και δικαιωμάτων εκπομπής CO2.

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €18,4 εκατ. έναντι κερδών €19,5 εκατ. το 2020. Αντίστοιχα για το δ’ τρίμηνο του 2021 τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €23,8 εκατ. έναντι κερδών €6,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020.

-Σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας

Η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Όμιλος ΔΕΗ δεν διαθέτει άμεση έκθεση στις εν λόγω χώρες καθώς δεν διαθέτει σχετική εμπορική παρουσία, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει άμεση επίδραση στις δραστηριότητές του.

Το αυξημένο κόστος στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της πρωτοφανούς αύξησης της τιμής φυσικού αερίου αποτελεί μία εξέλιξη που επηρεάζει εμμέσως τις δραστηριότητες του Ομίλου, ο οποίος όμως προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από την καθετοποιημένη φύση των δραστηριοτήτων του, λόγω της παρουσίας του τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Έμμεσες επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της συνεπακόλουθης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πελατών μας, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις σχετικές εξελίξεις και αξιολογεί τυχόν πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία, την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, ευρισκόμενη σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ρευστότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ανάλυση εσόδων και δαπανών

-Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το 2021 κατά €1.057,3 εκατ. ή 22,7% κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς η αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 4,1% αντισταθμίστηκε ουσιαστικά από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα το δ’ τρίμηνο 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €2.009,1 εκατ. αυξημένος κατά 77,9%, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2020 ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του μέσου εσόδου, με την αύξηση της εγχώριας ζήτησης να διαμορφώνεται σε 7,4%.

-Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το 2021, αυξήθηκαν κατά €1.050,7 εκατ. (ή κατά 27,8%) σε €4.834,9 εκατ. έναντι €3.784,2 εκατ. το 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων και ενέργειας οι οποίες μετριάστηκαν από την αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού, από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ καθώς και από την επιβολή έκτακτων εφάπαξ χρεώσεων στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ.

Ειδικότερα, στο δ’ τρίμηνο 2021, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες (εξαιρώντας τις αντίστοιχες εφάπαξ επιπτώσεις) ανήλθαν σε €1.763,9 εκατ. αυξημένες κατά 83,7% έναντι του δ’ τριμήνου 2020, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων ενεργειακών δαπανών.

-Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές)

Το 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,1% στις 56.991 GWh έναντι 54.758 GWh το 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 9% λόγω της αύξησης των εξαγωγών των Τρίτων (αύξηση κατά 2.961 GWh ή 165,8% σε σχέση με το 2020).

Ειδικότερα, το δ’ τρίμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,4% στις 14.043 GWh έναντι 13.071 GWh το δ΄ τρίμηνο του 2020.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64,3% το 2021 από 68,7% το 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 64,2% τον Δεκέμβριο του 2021 από 66,8% τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 87,8% (από 94,4%) στην Υψηλή Τάση, 44% (από 35,7%) στη Μέση Τάση και 65% (από 69%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 43,7% της συνολικής ζήτησης το 2021 (40,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 ήταν 40,7% (36,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 2.393GWh λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το 2021 σε σχέση με το 2020 αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών του Συστήματος.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 2.475 GWh ενώ μείωση κατά 381 GWh παρουσίασε η λιγνιτική παραγωγή. Στο δ’ τρίμηνο 2021, η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 234 GWh. Αντίθετα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 656 GWh.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) κατά 25,4% ή 4.515 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 21,4% ή 2.284 GWh.

-Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €1.152,8 εκατ. (49,7%) σε σχέση με το 2020 .

Συγκεκριμένα: Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το 2021 αυξήθηκε κατά 16,1% σε σχέση με το 2020 στα €537 εκατ., λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 18,1%) και του diesel (κατά 11,9%) αλλά και της αυξημένης παραγωγής από υγρά καύσιμα. Ειδικότερα το δ’ τρίμηνο του 2021 η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά 20,8%, ως αποτέλεσμα της ακόμα μεγαλύτερης αύξησης των αντίστοιχων τιμών.

Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 205,5% σε €910,1 εκατ. έναντι €297,9 εκατ. πρωτίστως λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 134,5% και δευτερευόντως λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 28,9%. Κατά το δ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για φυσικό αέριο πενταπλασιάστηκε φτάνοντας τα €457,4 εκατ από €91,9 εκατ το δ’ τρίμηνο 2020, για τους ίδιους λόγους.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €168,9 εκατ. (15,1%) λόγω της αύξησης της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €45,1/MWh το 2020 σε €116,4/MWh το 2021, παρά τον μικρότερο όγκο των αγορών ενέργειας. Ειδικότερα όμως το δ’ τρίμηνο η δαπάνη για αγορές ενέργειας σημείωσε σημαντική αύξηση κατά €77,3 εκατ. (29,9%), καθώς η ΤΕΑ αυξήθηκε από €53/MWh το δ’ τρίμηνο του 2020 σε €220,8/MWh το δ’ τρίμηνο του 2021.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €699,2 εκατ. το 2021 από €393,5 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε €44,9/τόνο από €25,6/τόνο και σε λιγότερο βαθμό λόγω της αύξησης των ποσοτήτων CO2 κατά 2,1% σε 15,8 εκατ. τόνους. Ειδικά το δ’ τρίμηνο 2021 η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε κατά 22,5% σε €159,8 εκατ. από €130,4 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020.

Στις δαπάνες για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας έχει συνυπολογιστεί και η θετική επίπτωση από τη διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών.

-Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια με πέρυσι επίπεδα δηλαδή στα €679,7 εκατ. το 2021 (από €677,8 εκατ. το 2020) λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 890 εργαζόμενους (από 13.799 εργαζόμενους στο τέλος του 2020 σε 12.909 εργαζομένους στο τέλος του 2021).

-Προβλέψεις

Το 2021 καταγράφηκε αντιστροφή των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους € 59,7 εκατ. έναντι αύξησης των προβλέψεων πέρυσι ύψους € 61,9 εκατ. λόγω των δράσεων που έχουν αναληφθεί για τη βελτίωση των εισπράξεων.

-Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Το EBITDA του 2021 όπως και αυτό του 2020 επηρεάστηκε και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συγκεκριμένα:Το 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,6 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €16,1 εκατ. (εκ των οποίων τα €1,2 εκατ. αφορούν το δ΄τρίμηνο 2021)

Αντίστοιχα, το EBITDA του 2020 είχε επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €35,8 εκατ. (εκ των οποίων τα €3,3 εκατ. αφορούσαν το δ΄τρίμηνο 2020) και από την επιβολή έκτακτων εφάπαξ χρεώσεων συνολικού ύψους €74,3 εκατ. στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4759/2020. Αντίθετα, θετική επίδραση στο EBITDA του 2020 είχε το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ ύψους €44,8 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του 2021 διαμορφώθηκε σε €821 εκατ. από €799,8 εκατ. το 2020.

-Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το 2021 διαμορφώθηκαν σε €437,9 εκατ. έναντι €376,5 εκατ. το 2020. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής καθώς και σε ΑΠΕ.

-Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.12.2021 ήταν €1.889,8 εκατ., μειωμένο κατά €1.393,8 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2020 (€3.283,6 εκατ.). Εντός του 2021 εκδόθηκαν ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ύψους €1.275 εκατ., εκ των οποίων €1.070 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή δανεισμού. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό του καθαρού χρέους έχουν ληφθεί υπόψη και τα έσοδα ύψους €1,3 δισ. από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.