Δεύτερη αύξηση κεφαλαίου για την Alpha bank – στο ταμπλό – αυτή τη φορά καθώς την ημέρα που ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ο τίτλος βρισκόταν κάτω από τα 0,98 ευρώ.

Οι επενδυτές πωλούν τις “μάνες’ και κρατούν τις μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου.

Παράλληλα, η διεθνής τάση που επικρατεί μετά την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα του ιού πλήττει τις τράπεζες – ως κυκλικές μετοχές – καθώς οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη μετριάζονται.