Ξεκίνησε το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για τη βελτίωση των υποδομών του δικτύου διανομής.

Οι επενδύσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) σε αυτές της μικρής, τοπικής κλίμακας όπου παρατηρούνται σε περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για λίγες ώρες και

β) οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με αιχμή την υπογειοποίηση δικτύου, ένα πλάνο πιο περίπλοκο και φυσικά πιο χρονοβόρο και κοστοβόρο.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος που σε πλήρη εξέλιξη και σε βάθος πενταετίας θα φτάσει τα 800 εκατομμύρια («ίσως και πάνω από ένα δις» λένε μέσα στο ΔΕΔΔΗΕ) είναι, εκτός από τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτύου ώστε να μην παρατηρούνται βλάβες, διακοπές και συχνές καταστροφές όπως αυτές οι πολυήμερες στη Βόρεια Αττική τω χειμώνα, είναι η δημιουργία έξτρα χωρητικότητας περίπου 350 Μεγαβάτ, ώστε να υπάρξει δυνατότητα σε επενδυτές φωτοβολταϊκών που δεν έχουν το μέγεθος να συνδεθούν κατευθείαν στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, να περάσουν από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα έργα μεσαίας κλίμακας είναι κυρίως προσθήκη νέων μετασχηματιστών, αντικατάσταση υποσταθμών με μεγαλύτερους και ενίσχυση καλωδιακού εξοπλισμού. Προτεραιότητα πάντως για την κάλυψη αυτών των επιπλέον 300 Μεγαβάτ, θα έχουν οι επενδυτές που περιμένουν πολύ καιρό να συνδεθούν και επαναφέρουν συνεχώς στο ΥΠΕΝ παλιές αιτήσεις που έχουν απορριφθεί πληρώνοντας ειδικά τέλη κάθε χρόνο.

Όπως μας έλεγαν στελέχη του Διαχειριστή «περίπου 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την απόρριψη αίτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, κάθε επενδυτής έχει δικαίωμα να ζητήσει να μπει η μονάδα του στη λίστα επιλαχόντων, ώστε να παραμείνει υποψήφια για σύνδεση στην περίπτωση που υπάρξει στην πορεία διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος».

Μάλιστα, ένα τέτοιο έργο μπορεί να διατηρηθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς έως πέντε χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο ο κάτοχός του θα ανανεώνει το ενδιαφέρον για τη διατήρησή του σε αυτή τη λίστα και πληρώνει τα σχετικά τέλη.

«Δυστυχώς σε πολλές περιοχές της χώρας η χωρητικότητα του δικτύου Μέσης Τάσης βρίσκεται σε κατάσταση μη περαιτέρω δηλαδή έχει κορεστεί υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια τις δικές μας αρνητικές απαντήσεις στα αιτήματα για παροχή όρων σύνδεσης σε νέα έργα ΑΠΕ παρόλο που δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο» συνεχίζουν τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.

Ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία στο μισό δίκτυο Μέσης Τάσης (πάνω από 50%) ο ελεύθερος ηλεκτρικός χώρος είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μηδενικός, κάτι που σημαίνει πλήρη αδυναμία σύνδεσης καινούριων μονάδων. Στις υπόλοιπες περιοχές, το 85% των αιτήσεων απορρίπτονται επίσης, δημιουργώντας αδιέξοδο στους υποψήφιους επενδυτές.

«Η αύξηση χωρητικότητας ηλέκτρισης μέσα από τις επενδύσεις μας μπορεί να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες παλιές και νέες αιτήσεις αλλά πρέπει να τονίσουμε πως για τα μεσαία φωτοβολταϊκά τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, όχι μόνον επειδή οι τιμές απορρόφησης του ρεύματος πέφτουν, αλλά κυρίως γιατί δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν τιμές εκτός διαγωνισμών» μας λέει έμπειρος μηχανικός του Διαχειριστή.

Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει και παράλληλη δεσμευτική προθεσμία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου της επόμενης χρονιάς (2022) για «κλείδωμα» ταρίφας εκτός διαγωνισμών, την οποία ορίζει η πρόσφατη ρύθμιση του ΥΠΕΝ.

«Συνεπώς για να μπορέσει ένα έργο αυτής της κατηγορίας να κατακυρώσει Τιμή αναφοράς χωρίς τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει το αργότερο εντός του 2022 να έχει διασφαλίσει σύνδεση στο δίκτυο και αυτό είναι που προσπαθούμε φιλότιμα και εμείς μέσα από τα έργα αναβάθμισης του δικτύου που όμως και αυτά έχουν τη γραφειοκρατία τους» μας λέει το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ.