Στα 299.071 εκατ. δολάρια αυξήθηκαν τα έσοδα της CPLP το περασμένο έτος, από 184.7 εκατ. ευρώ το 2021. Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται από την εταιρεία, κυρίως  στα τέσσερα νέα πλοία μεταφοράς LNG που αποκτήθηκαν κατά το δ’ τρίμηνο του 2021, στην αύξηση του ημερήσιου ναύλου σε δύο LNG Carriers και στην παράδοση του πλοίου M/V Manzanillo Express που κατά την CPLP αντισταθμίζεται από την πώληση του M/V Adonis τον Δεκέμβριο του 2021 και των M/V Archimidis και Μ/V Agamemnon, τον Ιούλιο του 2022.

Το δ’ τρίμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση στα 79.9 εκατ. δολάρια, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 47% σε 21.1 εκατ. δολάρια έναντι 40 εκατ. το 2021, όπου περιλαμβάνεται κέρδος 21.4 εκατ. ευρώ από την πώληση του πλοίου M/V Adonis. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 10% στο 1.03$ από 0.94$ το 2021 (πλην των κερδών από από την πώληση του πλοίου M/V Adonis), σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία ενημέρωσε, επίσης, ότι θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος 0.15$ ανά μετοχή. Στην ανακοίνωση σημείωσε ότι τον Οκτώβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023, παραδόθηκαν το M/V Manzanillo Express και το M/V Itajai Express αντίστοιχα. Μετά την παράδοση και τα δύο πλοία ξεκίνησαν τις αντίστοιχες δεκαετείς ναυλώσεις τους με την Hapag – Lloyd. Ακόμη, το δ’ τρίμηνο του 2022 ολοκληρώθηκε η επαναγορά 102.838 ιδίων μετοχών με μέσο κόστος 14.34$ ανά μετοχή.

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 42.1 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 35.7 εκατ. δολάρια το δ’ τρίμηνο του 2021. Την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 154.8 εκατ. δολάρια και περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης (restricted cash) ύψους 10.2 εκατ. δολαρίων, ως ελάχιστη απαίτηση ρευστότητας σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις της εταιρείας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εταιρείας, ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CPLP, ανέφερε ότι «παρά την εις βάθος διόρθωση της αγοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα, καταφέραμε να επιτύχουμε άλλο ένα τρίμηνο σταθερών οικονομικών επιδόσεων.

Η έγκαιρη απόφασή μας να αποεπενδύσουμε από έναν αριθμό πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε ιστορικά υψηλές τιμές και η ενίσχυση της παρουσίας μας στην κατηγορία των πλοίων μεταφοράς LNG, αποδεικνύουν την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου σε όλους τους κύκλους οικονομικής δραστηριότητας.

Είναι σημαντικό ότι τον Οκτώβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 παραλάβαμε δύο από τα τρία “πράσινα” πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.312 TEU με μακροπρόθεσμη ναύλωση, ενώ, αναμένουμε την απόκτηση του τρίτου πλοίου 13.312 TEU τον Ιούνιο του 2023 και το LNG Carrier στα μέσα Φεβρουαρίου 2023.

Με τις τελευταίες προσθήκες, η μέση ηλικία του στόλου μας ανέρχεται σε 6.5 έτη, ενώ η εναπομένουσα διάρκεια των ναυλώσεών μας είναι 7 έτη με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων ύψους περίπου 1.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Διαβάστε ακόμη: