Η δημιουργία ευνοϊκού χρηματοδοτικού κλίματος για τη στήριξη των περίπου 820.000 ΜμΕ στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι βασικός στόχος κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρηματικότητας.

Αυτό επεσήμαναν στη σημερινή συνάντηση τους τόσο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου όσο και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης.

Συνδρομή του ΕΒΕΠ

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε, πρωταρχικά, η πρόθεση του ΕΒΕΠ να συνδράμει στις συνεχείς προσπάθειες της επιμελητηριακής κοινότητας και όχι μόνο, για τη συνολική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος σε μία περίοδο επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας.

«Η συστράτευση των δυνάμεων του επιχειρείν είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για να ξεπεραστεί η σοβούσα κρίση και να επιταχυνθούν οι επιχειρηματικές διεργασίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας», επεσήμανε ο κ. Κορκίδης αφού υπέβαλε στην ΚΕΕΕ πόνημα με δέκα βασικές προτάσεις για ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις, τις οποίες επεξεργάστηκε το επιμελητήριο, τονίζοντας ότι απαιτείται αφενός, δημοσιονομικός χώρος τουλάχιστον 1 δις ευρώ ετησίως και, αφετέρου, χρονικό διάστημα τριών ετών για την ολοκλήρωση φοροελαφρύνσεων μόνιμου χαρακτήρα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διεξοδική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ ως προς το θέμα της αυτοχρηματοδότησης επενδύσεων από αφορολόγητο αποθεματικό επιχειρήσεων και την παροχή φορολογικών κινήτρων που ενθαρρύνουν συνέργειες, όπως σχεδιάζεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και αφορά στη μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή όσων συγχωνεύονται ή προχωρούν σε αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι τα κέρδη δεν θα κεφαλαιοποιούνται, ούτε θα διανέμονται στους μετόχους, αλλά θα κατευθύνονται σε επενδύσεις παγίων.

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ο κ. Κορκίδης αναφέρθηκε περαιτέρω στο πρόβλημα, το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει η αγορά σύντομα και αφορά στις «παγωμένες» επιταγές, καθώς επίσης και στο σημαντικό ρόλο, που μπορεί να παίξει ως «επιταχυντής» χρηματοδότησης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, επισημαίνοντας ότι στόχος κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να είναι, η δημιουργία ευνοϊκού χρηματοδοτικού κλίματος για τη στήριξη των περίπου 820.000 ΜμΕ στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό κοινοποιήθηκε και σχετική έρευνα του επιμελητηρίου που αφορά στη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το κόστος του τραπεζικού δανεισμού σε ΜμΕ, οι οποίες επιχειρούν στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Αναφορικά τέλος με τις ζημιές από τις φωτιές στη Δυτική Αττική, γνωστοποιήθηκε ότι το ΕΒΕΠ έχει ήδη εγκρίνει κονδύλι 15.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί άμεσα, μέσω των αρμόδιων δήμων, για την ανακούφιση των πληγεισών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια ελέγχου του.