Στα 7,9 ευρώ, από τα 7,2 ευρώ προηγουμένως, ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings η Eurobank Equities, επιβεβαιώνοντας την σύσταση αγοράς που έχει εκδώσει για τον τίτλο.

 

Οι αναλυτές μιλούν για εντυπωσιακές επιδόσεις στο 2022, με τα αποτελέσματα της Cenergy για το πρώτο εξάμηνο του 2023 να δείχνουν ότι ο όμιλος παραμένει σε στέρεο έδαφος.

Πέραν των ισχυρών αποτελεσμάτων, η Eurobank Equities βλέπει το ανεκτέλεστο να αυξάνεται ταχύτατα και έτσι περιμένει EBITDA 200 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2023.

Το συνεχώς αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, με τον όμιλο να έχει εξελιχθεί σε βασικό παίκτη και στους δύο τομείς όπου είναι παρών.

Στο υποσύνολο των καλωδίων (EBITDA Α’ εξαμήνου 23: €59 εκατ., +26% σε ετήσια βάση), τονίζουμε ότι η ζήτηση για έργα διασύνδεσης είναι κατά μία έννοια ανελαστική, καθιστώντας έτσι τη Cenergy σχετικά απρόσβλητη από εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς, καθώς οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις πιέζουν για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Όμιλος έχει επίσης μετατοπίσει την εστίασή του στον υποτομέα των υποβρύχιων καλωδίων, ο οποίος προσφέρει υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας και απολαμβάνει επιταχυνόμενη ζήτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η μονάδα υποβρύχιου νερού της Cenergy λειτουργεί σε πλήρη αξιοποίηση, ενώ η προγραμματισμένη επέκταση είναι έτοιμη να διπλασιάσει ουσιαστικά τη δυναμικότητά της έως το 2025, επιτρέποντας στον όμιλο να ανταποκριθεί στην ισχυρή ζήτηση.

Όσον αφορά τους χαλυβδοσωλήνες, ο κλάδος ανέκαμψε γρήγορα το H1’23 χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για έργα φυσικού αερίου που υποστηρίζεται περαιτέρω από τον εξορθολογισμό της αγοράς, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να εκτοξεύεται στα €650 εκατ.

Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης εκτέλεσης έργων και της αύξησης του ανεκτέλεστου, αυξήσαμε το EBITDA 2023-24e κατά 2-3%, εξακολουθώντας να βλέπουμε πολύ ισχυρή ανάπτυξη (+46% το 2023e, 6% το 2024e).

Κοιτάζοντας πιο μακροπρόθεσμα, έχουμε αυξήσει τις εκτιμήσεις μας για τα EBITDA κατά 5-6% λόγω της ταχύτερης από την προβλεπόμενη προηγουμένως αύξησης του ανεκτέλεστου και, συνεπώς, του υψηλότερου ρυθμού αναπλήρωσης.

Εκτός από το υψηλότερο ανεκτέλεστο υπόλοιπο, αναμένουμε ευρύτερη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους (κατά >2pps για το 2023e-26e), καθώς αναμένουμε ότι το βελτιωμένο μείγμα από πιο εξειδικευμένα έργα θα είναι ενισχυτικό του περιθωρίου κέρδους.

 Με δεδομένο το υγιές σκηνικό ζήτησης έναντι προσφοράς, αναμένουμε ότι η αύξηση της κερδοφορίας θα ενισχύσει περαιτέρω την απόδοση του κεφαλαίου, με την προ φόρων απόδοση ROIC να αυξάνεται σε >20% τα επόμενα χρόνια από c17% το 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει ελκυστική την αποτίμηση της Cenergy, με δεδομένες τις προοπτικές ανάπτυξης. Έπειτα από το ράλι του 125% από τις αρχές του έτους, η μετοχή εμφανίζει EV/EBITDA στο 8,5, δηλαδή ένα μικρό premium έναντι των ανταγωνιστών.

Sε συνέχεια της αναβάθμισης των εκτιμήσεών μας, αυξήσαμε το PT μας στα 7,9 ευρώ (βάσει DCF με 9,5% WACC), τοποθετώντας ουσιαστικά την Cenergy σε c9,7x 1-yr fwd EV EBITDA, ένα premium 20% έναντι του μικτού μέσου όρου της ομάδας ομοτίμων, που δικαιολογείται από το ανώτερο αναπτυξιακό προφίλ.

Διαβάστε ακόμη: