Σε λιγότερο από ένα μήνα οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τις διατάξεις του νέου νόμου της εταιρικής διακυβέρνησης, διότι σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να εφαρμόσει το νόμο.

Κι εδώ αρχίζουν τα μεγάλα μπερδέματα στην μικρή ελληνική αγορά, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.

Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν έχει συντάξει ακόμη το νέο κώδικα και έχει παραμείνει ο ίδιος από το 2013!!

Από την άλλη πλευρά, ακόμη και νομικοί – στο επάγγελμα – έχουν μπερδευτεί και δηλώνουν διάφορα ακατανόητα. Ότι δηλαδή μπορείς να είσαι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά να είσαι και μέλος του ΕΣΕΔ.

Με άλλα λόγια, και με το νόμο βάσει του οποίου χρειάζεται να επιβληθούν πρόστιμα, αλλά και με τον κώδικα.

Υποθέτουμε ότι όλα αυτά τα γνωρίζουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς θα κληθούν να εφαρμόσουν το νόμο και θα έχουν διάφορα προβλήματα.