search

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Το τριετές σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων δανείων

Το στρατηγικό σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να εγκριθεί από την ΤΤΕ

Ο «Ηρακλής 3», η Attica Bank και οι μικρές τράπεζες

Έως τα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται η διοίκηση της Attica Bank να έχει οριστικοποιήσει το σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων δανείων της τράπεζας, που ανέρχονται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ (65% περίπου του χαρτοφυλακίου της), προκειμένου στη συνέχεια να δρομολογηθούν και οι εξελίξεις για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικά κατά 490 εκατ. ευρώ.

Το στρατηγικό σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να εγκριθεί από την ΤΤΕ και θα αποτελέσει και αναπόσπαστο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου για την ΑΜΚ, που έλαβε την περασμένη Παρασκευή την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 4μήνου του 2023.

Το σχέδιο για την εξυγίανση της τράπεζας από το δυσθεώρητο –σε σχέση με τον ισολογισμό της– ύψος των κόκκινων δανείων προβλέπει τη σταδιακή –εντός της προσεχούς 3ετίας– μείωση του δείκτη των NPES στο μισό περίπου μέσω πωλήσεων και μιας επιθετικότερης διαχείρισης σε συνδυασμό με την αύξηση του ενήμερου χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις δηλώσεις της διευθύνουσας συμβούλου της Attica Bank στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, «η εξυγίανση θα πρέπει να έχει οριστικό χαρακτήρα και να οδηγήσει στην πλήρη αποαναγνώριση των προβληματικών δανείων από τον ισολογισμό της τράπεζας».

Να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το χαρτοφυλάκιο Omega ύψους 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο είχε τιτλοποιηθεί με επενδυτή την Ellington, που είχε αγοράσει το 95% του mezzanine και του junior τίτλου που είχε εκδοθεί, αξίας 70 και 585 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο το χαρτοφυλάκιο αυτό να πληροί πλέον τις προϋποθέσεις της αποαναγνώρισής του από τον ισολογισμό της Attica Bank, ενώ αντίστοιχα εντός των βιβλίων της τράπεζας παραμένει και ο senior τίτλος που είχε εκδοθεί, ύψους 630 εκατ. ευρώ.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Omega έχει αναλάβει η εταιρεία «Θεά Αρτεμις», που ανήκει επίσης στην Ellington.

Πιο διαχειρίσιμη εμφανίζεται η εικόνα για τα χαρτοφυλάκια Astir I και ΙΙ, αξίας 320 και 370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, που είχε δρομολογηθεί η ένταξή τους στον «Ηρακλή», χωρίς όμως ποτέ να υλοποιηθεί και για τα οποία η τράπεζα φέρεται να έχει γίνει αποδέκτης ενδιαφέροντος για την πώλησή τους.

Το στρατηγικό σχέδιο θα περιλαμβάνει εναλλακτικές επιλογές και για το χαρτοφυλάκιο Metexelixis, το οποίο είναι αξίας 670 εκατ. ευρώ και έχει τιτλοποιηθεί το 2018 με επενδυτή την Pimco και διαχειριστή την Qquant, που διαχειρίζεται επίσης και τα χαρτοφυλάκια με την επωνυμία Astir.

H τράπεζα έχει ορίσει τους Pepper, UBS και Euroxx, για την αξιολόγηση των τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων με στόχο την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων που θα πρέπει να ληφθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και σύμφωνα με πηγές της διοίκησης, επιδίωξη είναι η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, έτσι ώστε το σχέδιο να λάβει και την έγκριση της ΤΤΕ.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων θα απορροφήσει ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου –υπολογίζεται κοντά στα 300 εκατ. ευρώ με τη μορφή προβλέψεων–, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και φυσικά την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών της Attica Bank που έχουν υποχωρήσει στο 6,3% και 10,01% με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η τράπεζα.

Η ΑΜΚ θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 490 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο θα αυξήσει τους δείκτες CET1, Tier 1 και CAD περίπου κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Διαβάστε ακόμη: