Την συμμετοχή της Thrivest με 60 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, μέσω της οποίας θα αποκτήσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον το 10% της τράπεζας θα προβλέπει το σύμφωνο κατανόησης (Memorandum of Understanding – MOU), που επιδιώκεται να υπογραφεί μεταξύ των υφιστάμενων και των υποψηφίων νέων μετόχων εντός της εβδομάδας.

Η ΑΜΚ είναι ύψους 490 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 473,3 εκατ. ευρώ είναι με έκδοση μετοχών και τα υπόλοιπα με έκδοση warrants. Με δεδομένο ότι το ΤΧΣ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του συμμετέχοντας στην ΑΜΚ με 329 εκατ. ευρώ, η απόκτηση του παραπάνω ποσοστού από την Thrivest προϋποθέτει ότι το ΤΜΕΔΕ και ενδεχομένως ο e-ΕΦΚΑ που ελέγχουν σήμερα το 20,11% και 8,40% αντίστοιχα, θα περιορίσουν τα ποσοστά τους. Το πόσο θα περιοριστεί το ποσοστό τους δεν έχει καθοριστεί ακόμη και είναι θέμα ιδιωτικής συμφωνίας με το ΤΜΕΔΕ, που θα αποτυπωθεί στο πλαίσιο του MOU.

Το σύμφωνο κατανόησης θα περιλαμβάνει πλήρη οδικό χάρτη για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην συγχώνευση Attica και Παγκρήτιας τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει και όρους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ναυάγιο την επιδιωκόμενη συμφωνία και μεταξύ αυτών είναι π.χ. ο όρος που θέτει η Thrivest ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα βήματα αυτά δεν υλοποιηθεί, θα λάβει τα χρήματα που θα επενδύσει πίσω.

Μια πρώτη ανάγνωση των όρων που έχουν τεθεί θα συζητηθεί σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο από την πλευρά του θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υποστεί ζημιά στο πλαίσιο της συμφωνίας, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου λειτουργεί σε ότι αφορά την συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών ως ισότιμος επενδυτής. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδικός χάρτης για την συμμετοχή της Thrivest περιλαμβάνει επίσης τα εξής:

1. Την προοπτική έκδοσης warrants που είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ellington και προέβλεπε την διάθεσή τους στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της Attica Bank. Το ενδεχόμενο αυτό είναι ακόμη ανοιχτό αλλά σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν στενά την διαδικασία δεν προκρίνεται ως σενάριο στην διαπραγμάτευση με την Thrivest, που επιδιώκει να αποκτήσει το 50,1% των μετοχών της Attica Bank στην επόμενη φάση, δηλαδή στο πλαίσιο της συνένωσης με την Παγκρήτια.

Να σημειωθεί ότι τα warrants ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύουν μπορούν να διατεθούν ως άμεση παροχή και να οδηγήσουν στην αντιστροφή των ποσοστών βάση των οποίων συμμετέχει κάποιος στην ΑΜΚ. Έτσι ενώ η αξία των warrants που έχει προγραμματιστεί να εκδοθούν είναι 17 εκατ. ευρώ περίπου, δηλαδή πολύ μικρό μέρος της ΑΜΚ των 490 εκατ. ευρώ, μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη αντιστροφή των ποσοστών των μετόχων και την ανάδειξη της μειοψηφίας σε πλειοψηφούν μέτοχο.

Αν και η Thrivest προκρίνει να αποκτήσει τον έλεγχο της Attica Bank σε επόμενη φάση, το ενδεχόμενο μετατροπής των warrants, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, σε μετοχές και η διάθεσή τους στην Thrivest, δεν αποκλείεται έστω και αν η μετατροπή αυτή δεν θα οδηγήσει στην απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της Τράπεζας στην παρούσα φάση.

2. Συγχώνευση με την Παγκρήτια τράπεζα. Η πλευρά Thrivest έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμμετοχή της στην ΑΜΚ της Attica Bank έχει νόημα μόνο στην προοπτική συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Οι όροι της συγχώνευσης και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών που θα καθοριστούν είναι κρίσιμο θέμα, καθώς από αυτή εξαρτάται η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ενιαία τράπεζα, που επιδιώκει η Thrivest.

Η συνένωση θα βασιστεί σε due diligence που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προκειμένου να τεκμηριωθεί η σχέση ανταλλαγής για την συνένωση των δύο τραπεζών, έτσι ώστε η απομείωση της αξίας των μετόχων της Attica Bank να μην οδηγεί σε ζημιά το ΤΧΣ, που είναι έως σήμερα ο βασικός αιμοδότης της Attica, συμμετέχοντας στις δύο αυξήσεις μετοχικού κεφάλαια άνω των 500 εκατ. ευρώ.

3. Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η προοπτική αυτή που έχει προεξοφληθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι θα απαιτηθεί, στοχεύει στην πλήρη εξυγίανση της ενιαίας τράπεζας, με δεδομένο ότι τόσο η Attica όσο και η Παγκρήτια βαρύνονται αμφότερες με υψηλά κόκκινα δάνεια (65% περίπου του χαρτοφυλακίου τους).

Ο χρόνος για την επόμενη ΑΜΚ τοποθετείται το 2024 και εξαρτάται και το ύψος των κεφαλαίων είναι συνάρτηση της ζημιάς που θα προκύψει από την πώληση των κόκκινων δανείων. Στόχος είναι η νέα Τράπεζα να εξυγιανθεί πλήρως και να αποτελέσει τον πέμπτο πόλο στο τραπεζικό σύστημα με ενεργητικό που θα φθάνει τα 8 δισ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα