Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει στο Radar (με ονοματεπώνυμα) σχετικά με Τουρκικά αλλά και Αλβανικά εργοστάσια που σε συνεργασία με Έλληνες μεγαλέμπορους διοχετεύουν στην αγορά μωρομάντηλα με 6% ΦΠΑ την στιγμή που Ελληνικά εργοστάσια είναι υποχρεωμένα να πωλούν με 24% ΦΠΑ.

Η αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους σε συνδυασμό πιθανές «τρύπες» στο καθεστώς δασμολόγησης από τα τελωνεία οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό Ελληνικά προϊόντα, αλλά και χαμένα έσοδα για το κράτος που τα έχει ανάγκη, καθώς στη δύσκολη οικονομική συγκυρία των ημερών μας πολλοί έμποροι καταφεύγουν στη φτηνή λύση κι είναι στην ουσία παράνομο αυτό που κάνουν.

Για τις παραπάνω καταγγελίες έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές εδώ και καιρό αλλά δεν έχουν δείξει ακόμη επαρκή αντανακλαστικά με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αγορά να έχει αφεθεί στην τύχη της και η επιτροπή ανταγωνισμού να ασχολείται με τα εσωτερικά προβλήματα της.