Ξεκίνησε από τον ΑΔΜΗΕ η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για το 20% της Αριάδνη Interconnection ενώ μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένονται οι προσφορές.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι το τέλος Απριλίου, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης από πλευράς ΑΔΜΗΕ η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2ου τριμήνου 2024.

Ήδη άνοιξε το Virtual Data Room, όπου θα αναρτηθούν όλα τα στοιχεία για το προφίλ της θυγατρικής (όπως το business plan), αλλά και το draft του Shareholders Agreement το οποίο θα υπογραφεί με τον παθητικό μέτοχο, ο οποίος θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό.

Οι τέσσερις «μνηστήρες» έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για να διαμορφώσουν τα τιμήματα τα οποία θα υποβάλουν.

Στον διαγωνισμό για τον μέτοχο μειοψηφίας στην «Αριάδνη Interconnection» συμμετέχουν τέσσερα σχήματα: Πρόκειται για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την κοινοπραξία Macquarie – Phaethon Holdings (συμφερόντων Κοπελούζου), την Terna (Διαχειριστής του ιταλικού συστήματος μεταφοράς), και την κινεζική State Grid.

Είναι τα τέσσερα σχήματα που συμμετείχαν και στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τα οποία όλα προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο και στην κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών.

Για την πρόκριση, ελήφθη η έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Ο ΑΔΜΗΕ είχε παραπέμψει την έγκριση καταλληλότητας στη ΡΑΑΕΥ, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο «θωρακισμένη» νομικά η διαδικασία.

Η ΡΑΑΕΥ έκρινε ότι για κανέναν από τους τέσσερις ενδιαφερόμενους δεν προκύπτουν κωλύματα «εισόδου» στον φορέα υλοποίησης.

Βασικός λόγος είναι πως το σχήμα που θα επικρατήσει θα έχει ρόλο παθητικού μετόχου, καθώς δεν θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής και επομένως δεν θα λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα της Αττικής με ικανότητα μεταφοράς 1GW, τεχνολογίας συνεχούς ρεύματος (DC), είναι μεγάλο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία VSC (Voltage Source Converters) για την μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές και σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος.

Το 2025 το έργο θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία με καθυστέρηση, ενώ όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών, οι κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις του σταθμού πλησιάζουν στην ολοκλήρωση.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η μεταφορά και εγκατάσταση των μετασχηματιστών του Σταθμού Μετατροπής και των βαλβίδων μετατροπής του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, καθώς και οι εργασίες των εναερίων Γραμμών Μεταφοράς για τη σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά και η κατασκευή του νέου GIS 150 kV, καθώς και τα βοηθητικά κτίρια και οι λοιπές εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων.

Με την ολοκλήρωση του έργου σε συνδυασμό με τη μικρή διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης που λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2021, αίρεται η ενεργειακή απομόνωση του νησιού και εξασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλειά του χωρίς τη χρήση των συμβατικών μονάδων, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νησί καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος σε συνδυασμό με τη μελλοντική επέκταση της διασύνδεσης προς Κύπρο και Ισραήλ, ενώ τίθενται οι βάσεις για την περαιτέρω «πράσινη» ανάπτυξή του με τη δημιουργία ηλεκτρικού χώρου της τάξης των 2,5 GW για την εγκατάσταση χερσαίων και υπεράκτιων έργων ΑΠΕ.

Παράλληλα με τη διαδικασία ανάδειξης του επενδυτή μειοψηφίας, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του έργου. Το χρονοδιάγραμμα του Διαχειριστή προβλέπει πως η διασύνδεση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024 ή στις αρχές του 2025 με σημαντική καθυστέρηση πάντως.

Τη σκυτάλη θα πάρει η δοκιμαστική λειτουργία της, ώστε από το φθινόπωρο του 2025 η διασύνδεση να τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Η έναρξη εμπορικής λειτουργίας θα σηματοδοτήσει την πλήρη ένταξη της Κρήτης στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Έτσι, θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη σε αναβάθμιση του επιπέδου ηλεκτροδότησης, αλλά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τα οποία άρχισε να δρέπει το νησί από την ενεργοποίηση της διασύνδεσης Κρήτη-Πελοπόννησος.

Την άνοιξη του 2023 η «Αριάδνη Interconnection» ολοκλήρωσε το υποβρύχιο τμήμα της διασύνδεσης, με την εγκατάσταση συνολικά 1.350 χλμ. καλωδίων υπερυψηλής τάσης και οπτικών ινών σε βάθη έως και 1.200 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Την ίδια στιγμή, με εντατικό ρυθμό προχωρούν οι εργασίες εγκατάστασης των υπόγειων καλωδίων στα δύο άκρα της διασύνδεσης.

Η πλήρης άρση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» του νησιού θα ελαφρύνει σε ετήσια βάση τους λογαριασμούς ρεύματος όλων των καταναλωτών κατά 400 εκατ. ευρώ – μέσω αντίστοιχης μείωσης του ποσού που θα πρέπει να συγκεντρώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), για να αντισταθμιστεί το υψηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά.

ΑΔΜΗΕ: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου

 

Η Αριάδνη και ο ΑΔΜΗΕ

Η εταιρεία ‘ΑΡΙΑΔΝΗ’ αποτελεί 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ και συνιστά το φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης.

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ), η οποία ενέκρινε την επιλεξιμότητα των σχημάτων που είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά την 1η Φάση του Διαγωνισμού (Expression of Interest), και σε συνέχεια της υπογραφής των αναγκαίων Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην αποστολή της πρόσκλησης για υποβολή δεσμευτικών προσφορών (Request for Binding Offers – RfBO).

Μέσω της πρόσκλησης παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τη διεξαγωγή της 2ης φάσης του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα θα δοθεί στους υποψήφιους πρόσβαση στο Virtual Data Room (VDR) που έχει δημιουργηθεί σχετικά, κατόπιν της αποδοχής των όρων πρόσβασης.

Το VDR περιλαμβάνει τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και το υλικό εκείνο που κρίνεται αναγκαίο για τη διαμόρφωση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών των υποψηφίων.

Διαβάστε ακόμη: