Η Ελλάδα ανέβηκε δυο θέσεις το 2024 στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας που εκδίδει κάθε χρόνο το business school IMD με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας» (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD) τα οποία δημοσιεύονται σήμερα από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η Ελλάδα για το 2024 βελτίωσε τη θέση της και βρίσκεται στην 47η θέση μεταξύ 67 χωρών από την 49η στην οποία βρισκόταν το 2023 με όρους ανταγωνιστικότητας.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας την πενταετία 2020 – 2024 βελτιώθηκε κατά δυο (2) θέσεις, αλλά για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται στις θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Υπογραμμίζεται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν τις επιδόσεις όλων των χωρών για το έτος 2023.

Κατάταξη της Ελλάδας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητα του IMD κατά την τελευταία 5ετία (θέση μεταξύ 67 οικονομιών)

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας προέρχεται από τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις τρεις από τις τέσσερις ομάδες δεικτών που μετρώνται με βάση τη μεθοδολογία εξαγωγής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD. Συγκεκριμένα η Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση:

  •  Κατά έξι θέσεις στην κατηγορία δεικτών «Οικονομική Αποδοτικότητα». Από την 58η θέση το 2023 η χώρα μας βρίσκεται στην 52η θέση το 2024.
  •  Κατά μια θέση στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα». Από την 53η θέση το 2022, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 52η θέση το 2023.
  •  Κατά τέσσερεις θέσεις στην κατηγορία δεικτών «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα». Από την 48η θέση το 2022, πλέον η χώρας βρίσκεται στην 44η θέση για το 2023.

Στην κατηγορία δεικτών «Υποδομές» η χώρα παραμένει στάσιμη και συγκεκριμένα στην 40η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Δήλωση της προέδρου του ΣΒΕ

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ κυρία Λουκία Σαράντη, σχολιάζοντας τα εφετινά αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Παρά το εδραιωμένο κλίμα αβεβαιότητας στο οικονομικό γίγνεσθαι, που απορρέει από τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι διαγράφει μια πετυχημένη αναπτυξιακή πορεία.

» Για τον ΣΒΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση, αλλά κυρίως για την επαύξηση αυτής της δυναμικής είναι η εντατικοποίηση του μεταρρυθμιστικού έργου, με σκοπό τη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και την ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, στο οποίο η βιομηχανία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

» Στο σύγχρονο και απαιτητικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, θα πρέπει να ληφθούν αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία εκδηλώνεται μια τάση αποβιομηχανοποίησης σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, θα πρέπει η βιομηχανία – και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις – στην Ελλάδα να υποστηριχθούν έμπρακτα, για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύνθετες προκλήσεις.

»Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στα εξής σημεία:

  1.  Στην αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος αναφορικά με την εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού. Η ουσιαστική διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η συμμετοχή μελών της επιχειρηματικής κοινότητας σε εκπαιδευτικά κι ερευνητικά ιδρύματα, η επαναξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι καταλυτικής σημασίας.
  2.  Στην αδήριτη ανάγκη για λειτουργικές και σύγχρονες υποδομές. Δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα και προσέλκυση ξένων επενδύσεων χωρίς καλά στελεχωμένα λιμάνια και ένα ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο από εμπορικά και επιβατικά τρένα και τις συνδυασμένες μεταφορές.
  3.  Στη μείωση της αναπτυξιακής μονομέρειας που παρατηρείται από την κατανομή του ΑΕΠ και τη στήριξη της περιφέρειας.
  4.  Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας. Η επένδυση στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος. Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να διευκολυνθεί η είσοδος των επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία.
  5.  Στην καθοριστικής σημασίας απόφαση για την ενεργειακή πολιτική στη χώρα μας που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών.
  6.  Στη δημιουργία ενός φιλικότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας και την παράλληλη αναμόρφωση του συστήματος δικαιοσύνης.

» Η ρεαλιστική προσέγγιση των σημείων αυτών και η ουσιαστική αντιμετώπισή τους μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην ενίσχυση των επιχειρήσεών μας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Ως ΣΒΕ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση».

Διαβάστε ακόμη