Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων της Eurobank προχώρησε η Moody’s. Αν κκαι υποβάθμισε τις προοπτικές (outlook) για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις από θετικές σε σταθερές.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την αξιολόγηση των καταθέσεων της ελληνικής τράπεζας σε Baa2/P-2 από Baa3/P-3.

Η Moody’s αναβάθμισε επίσης τη βασική πιστοληπτική Αξιολόγηση (BCA) σε Ba1 από Ba2, βασιζόμενη στα ισχυρά κέρδη της τράπεζας και την επιβεβαιωμένη ικανότητα της να αυξάνει τα βασικά κεφάλαια της τους τελευταίους μήνες.

Επίσης, ο οίκος σχολιάζει ότι η φερεγγυότητα της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυροποίηση της ποιότητας των περιουσιακών της στοιχείων και την πολύ καλή χρηματοοικονομική επίδοση της το 2023, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Κατά τη Moody’s η Eurobank διαθέτει τις πλέον διαφοροποιημένες πηγές εσόδων μεταξύ όλων των ελληνικών τραπεζών, τόσο σε επίπεδο γεογραφίας όσο και επιχειρηματικών κλάδων, γεγονός που υποστηρίζει το πιστωτικό της προφίλ. Μάλιστα, η πρόσφατη ολοκλήρωση της εξαγοράς της πλειοψηφίας της Ελληνικής Τράπεζας ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου, μειώνοντας τα ελληνικά της assets λίγο κάτω από το 60% επί του συνόλου. Πλέον η ισορροπία των μεριδίων των περιουσιακών της στοιχείων μοιράζεται επίσης στην Κύπρο (29)%, στην Βουλγαρία (10) και στο Λουξεμβούργο (3).

Διαβάστε ακόμη