Νέα σημαντική αύξηση, της τάξης του 26% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, τον Σεπτέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, έναντι μείωσης 11,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2020 με το 2019, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η νέα «εκτίναξη» του λεγόμενου «εισαγόμενου πληθωρισμού» οφείλεται:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 40,2%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 5,5%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,1% τον Σεπτέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2021, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 26%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 40,2% και στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 5,5%.

Αυξήσεις που προήλθαν κυρίως από την άνοδο κατά 86,4% στη παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 78,3% της άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ το κόστος παραγωγής βασικών μετάλλων αυξήθηκε κατά 26,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020.

Σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2021, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,1% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 4,6% και της αύξησης του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,3%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 9,7% έναντι μείωσης 6,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.