Κατά 1,9% ετησίως θα αυξηθούν τα κέρδη ανά μετοχής του ΟΤΕ μετά την σημερινή ακύρωση των ίδιων μετοχών.

Στην σημερινή Γενική συνέλευση των μετόχων οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων θεμάτων το νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών και την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών.