Έρως ανίκατε μάχαν… Ο ανίκητος στο πεδίο της μάχης (πολιτικής εν προκειμένω) έρωτας, χτύπησε με το βέλος του την καρδιά νεαρής πολιτικού από καλή μεγαλοαστική και εύπορη οικογένεια, που εκλέγεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια με τη φιλελεύθερη παράταξη, με αποτέλεσμα να την οδηγήσει στην απόφαση να εγκαταλείψει την πολιτική και την εκλογική της περιφέρεια και να αφοσιωθεί στον σύντροφο της και τη δημιουργία οικογένειας!

Οι πληροφορίες της στήλης είναι ως γνωστόν αξιόπιστες και βασίζονται σε μαρτυρίες έγκυρες και διεισδυτικές!

Από άτομα που γνωρίζουν εκ των έσω πρόσωπα και πράγματα, ιδίως όσον αφορά την αποκαλούμενη καλή κοινωνία των Αθηνών και τα παραδοσιακά δεξιά τζάκια!

Μακάρι το κορίτσι να σκεφτεί το ζήτημα δεύτερη και τρίτη φορά γιατί μετά βεβαιότητας είναι σε θέση να συνδυάσει πολιτική με οικογένεια!

H Βουλευτής – «θηλυκός Πολάκης» της ΝΔ