Για πρώτη φορά φέτος, το 2021, θεωρείται η 28η Οκτωβρίου αργία.

Έως τώρα η 28η Οκτωβρίου ήταν στις προαιρετικές αργίες, όμως με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και το άρθρο 60 Ν. 4808/2021, περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες.

Καθώς πλέον θεωρείται η 28η Οκτωβρίου αργία, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

28η Οκτωβρίου: Πρώτη φορά φέτος υποχρεωτική αργία - Πώς αμείβεται

28η Οκτωβρίου αργία – Πώς θα πληρωθούν όσοι δουλέψουν και όσοι δεν δουλέψουν αυτήν την ημερομηνία

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής:

 1. Οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.
 2. Οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής:

 1. Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.
 2. Οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

28η Οκτωβρίου: Πρώτη φορά φέτος υποχρεωτική αργία - Πώς αμείβεται

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την 28η Οκτωβρίου ότι:

H ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:

 • Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό, κατά την 28η Οκτωβρίου είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.
 • Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.
 • Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν από την εργασία τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

28η Οκτωβρίου: Πρώτη φορά φέτος υποχρεωτική αργία - Πώς αμείβεται

Οι υποχρεωτικές αργίες, μαζί με την 28η Οκτωβρίου πλέον, διαμορφώνονται ως εξής για κάθε έτος:

 • Η 1η Ιανουαρίου,
 • η 6η Ιανουαρίου (εορτή των Θεοφανείων),
 • η 25η Μαρτίου,
 • η Δευτέρα του Πάσχα,
 • η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),
 • η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού, δηλαδή τα Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου),
 • η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου),
 • η 1η Μαΐου,
 • πλέον είναι και η 28η Οκτωβρίου αργία.