Τηλεοπτικό δίκτυο από την Κύπρο ζήτησε να αποκτήσει τη δυνατότητα εκπομπής στην Ελλάδα με βάση την Οδηγία 1818/2018, η οποία ακόμη και σήμερα δεν έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση που έλαβε από τους αρμόδιους είναι πως «δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα», κάτι που μπορεί να αντιμετωπισθεί με επιτυχία με το σύστημα μετάδοσης DVB-T2.