Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης διαβίβασης των στοιχείων των αποδείξεων, με διόρθωση της διάταξης που θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, μετέθεσε την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των κυρώσεων από την 1η Οκτωβρίου στην 31η Οκτωβρίου, αναλύοντας ταυτόχρονα τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, οι οποίες δε θα διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των αποδείξεων.

Συγκεκριμένα:

  • Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται για κάθε στοιχείο που δε διαβιβάζεται. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250€ για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και των 500€ για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 500€, ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000€, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Προσθέτως, το οικονομικό επιτελείο μετέθεσε και την ημερομηνία πληρωμών των τελών χαρτοσήμου για δάνεια που έχουν συναφθεί μεταξύ επιχειρήσεων, έως το τέλος του έτους. Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Διαβάστε ακόμη: