Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, προχώρησε σήμερα στην παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη νέα αξιολόγηση στο δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει έλθει σε δημόσια διαβούλευση από τις 10 Μαΐου, ενώ η διαδικασία αυτή θα τελειώσει στις 24 Μαΐου και αμέσως μετά θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφισθεί εντός του Ιουνίου 2022.

Tι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τα μπόνους 

Το νέο «καθεστώς» αξιολόγησης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Βασική αλλαγή είναι η κατάργηση της βαθμολογίας για τους υπαλλήλους. Βαθμολογία θα μπαίνει πλέον μόνο στους προϊστάμενους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε ο ΥΠΕΣ κ. Βορίδης και η γενική γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού, κυρία Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη έρχεται στο δημόσιο:

«Τα έως σήμερα συστήματα αξιολογήσεων εφαρμόστηκαν μεν αλλά ήταν αναποτελεσματικά» τόνισε ο κ. Βορίδης προβάλλοντας μάλιστα ποσοστιαίους δείκτες σύμφωνα με τους οποίους το 97% των υπαλλήλων έχει κρίνει εαυτόν ως άριστο και μόλις το 0,16 % έχουν λάβει κακή βαθμολογία.

«Το επιδιωκόμενο είναι βρούμε τις δεξιότητες του καθένα και όχι να τους τιμωρήσουμε» εξήγησε ενώ μεταξύ των άλλων, θα καθιερωθεί ο θεσμός του συμβούλου, του επόπτη των αξιολογήσεων στα υπουργεία. Όσον δε για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω εξειδίκευση ώστε να καταβληθεί εντός του 2022 καθώς έχει ήδη προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό.

Μεγάλο βάρος δίδεται από το υπουργείο στους υπηρετούντες στο Ταμείο Ανάκαμψης που καλούνται να «τρέξουν» τα προγράμματα ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναμικού, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν το μπόνους παραγωγικότητας

Το πριμ θα δίνεται σε τρεις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων βάσει της επίτευξης ποσοτικών στόχων, καθώς και σε δικαστικούς υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα θα χορηγείται: Α) Σε πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημοσίου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, που εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο (συνολική δαπάνη 20 εκατ. ευρώ ανά έτος), Β) Σε υπαλλήλους διαφόρων υπουργείων, οργανισμών και τεχνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (συνολική δαπάνη 10 εκατ. ευρώ ανά έτος), Γ) Σε προσωπικό των γενικών διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (συνολική δαπάνη 5 εκατ. ευρώ ανά έτος) και Δ) Σε δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (προσωρινό σύστημα ανταμοιβής ύψους 11 εκατ. ευρώ).