Αύξηση 9,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 9,5%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,3%.

Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Σεπτεμβρίου 2021 σε σχέση με τον Αύγουστο 2021. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Σεπτεμβρίου 2021 με τους αντίστοιχους δείκτες του Σεπτεμβρίου 2020, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Σύγκριση Σεπτεμβρίου 2021 με Σεπτέμβριο 2020

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 9,7% τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από την αύξηση:
 • Κατά 11,5% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, ποτοποιίας.
 • Κατά 5,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 • Κατά 2,1% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.
 1. Από τη μείωση:
 • Κατά 0,03% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 κατά 9,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

 • Κατά 16,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
 • Κατά 8,3% του Δείκτη Μεταποίησης.
 • Κατά 5,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
 • Κατά 1,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση Σεπτεμβρίου 2021 με Αύγουστο 2021

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,3% τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από την αύξηση:
 • Κατά 3,9% του Δείκτη Μεταποίησης.
 • Κατά 0,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
 1. Από τη μείωση:
 • Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.
 • Κατά 2,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.