Αυξημένη κατά 86.1% ήταν η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, για τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 635.000 ταξιδιώτες, τον πρώτο μήνα του έτους.

Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 70.1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 144.1%, με την άνοδο να αποδίδεται τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 48.9%, όσο και εκείνες εκτός της Ένωσης κατά 137.2%.

Συγκεκριμένα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε 210.2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 40.6%. Άνοδο κατά 75% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 84 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 19.2% και διαμορφώθηκε σε 64.6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ, αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 98.9% σε 31.5 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ένωσης, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 78.2% και διαμορφώθηκε σε 59.5 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά 40.8% σε 15.2 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 45.3% και διαμορφώθηκε σε 1.2 χιλ. ταξιδιώτες.

Ισοζύγιο

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο για τον Ιανουάριο εμφάνισε πλεόνασμα 26.3 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 44 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αύξηση κατά 71.9% κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 224.2 εκατ. ευρώ, έναντι 130.5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ενώ, αύξηση κατά 129% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2023: 197.9 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2022: 86.4 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 86.1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 7.6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 1.1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 9.8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Εισπράξεις

Αύξηση κατά 23.7% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των κρατών της Ένωσης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 95.1 εκατ. ευρώ, ενώ, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός των «27» αυξήθηκαν κατά 141.4% (Ιανουάριος 2023: 128.9 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2022: 53.4 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ένωσης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 31.3% (Ιανουάριος 2023: 80.7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2022: 61.5 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 6.9% στα 14.3 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από την Ευρωζώνη, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13.3% και διαμορφώθηκαν στα 22.3 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 168.4% στα 12.1 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός των «27», άνοδο κατά 48.3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20.2 εκατ. ευρώ, ενώ, οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 10.4% και διαμορφώθηκαν στα 8.1 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 67.5% και διαμορφώθηκαν στα 0.4 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: