Το μεν σταθερό επιτόκιο για το τμήμα της χρηματοδότησης που προέρχεται από το Ταμείο «κλείδωσε» στο 0,35%. Όμως, το πόσο ελκυστικά θα είναι τα επιτόκια με τα οποία θα τιμολογήσουν το τμήμα των δανείων που θα χορηγήσουν οι τράπεζες θα καθορίσει και πόσα σχέδια θα ενταχθούν τελικά. Και πόσοι θα είναι εκείνοι που θα αποκλειστούν λόγω υψηλού κόστους δανεισμού.

Διότι στις μεν επιχειρησιακές συμβάσεις που υπεγράφησαν ανάμεσα στο υπουργείο Οικονομικών και τις τράπεζες το σταθερό επιτόκιο οριστικοποιήθηκε στο 0,35%. Είναι το επιτόκιο που αφορά το τμήμα των χρημάτων που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα δύσκολα έρχονται σε ό,τι αφορά το επιτόκιο που θα εφαρμόσουν οι τράπεζες στα ποσά που θα χορηγήσουν οι ίδιες, καθώς είναι υποχρεωμένες από τον επόπτη να τηρήσουν αυστηρά κριτήρια και η τιμολόγηση τους να είναι σε πλήρη αρμονία με την πιστοληπτική ικανότητα, την φερεγγυότητα και το προφίλ του κάθε δανειολήπτη.

Η προσαύξηση του επιτοκίου ξεκινά από το χαμηλό 0,6% για τις επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής βαθμολόγησης που προσφέρουν υψηλές εξασφαλίσεις και όσο χαμηλώνει ο πήχης αυξάνεται το spread που για τις περισσότερες –με καλή και ικανοποιητική βαθμολόγηση που προσφέρουν χαμηλές εξασφαλίσεις– στο 2,2% με 4%.

Ενώ ανεβαίνει ακόμα περισσότερο για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και οι οποίες ουσιαστικά αποκλείονται καθώς το περιθώριο του επιτοκίου μπορεί να φτάσει και το 10%.

Κατ’ επέκταση το μεσοσταθμικό επιτόκιο που θα προκύψει, αφενός για το τμήμα δανεισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου για το τραπεζικό δάνειο, θα κρίνει κατά πόσο συμφέρει τους επενδυτές να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Όπως είναι γνωστό οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ύψους 12,7 δισ. ευρώ, το ποσό μαζί με την τραπεζική μόχλευση και την ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων μπορεί να καλύψει επενδύσεις, το ύψος των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Τα επενδυτικά έργα που θα λάβουν έγκριση θα χρηματοδοτηθούν σε ποσοστό από 30% έως 50% με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η ίδια συμμετοχή του επενδυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20% και το υπόλοιπο ποσό θα καλυπτεται με τραπεζικό δανεισμό. Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαβάθμιση στην προσαύξηση του επιτοκίου εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, στους οποίους υπόκεινται και τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης.